164/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 46 a, 47 ja 68 §,

näistä 46 a § sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1973 annetussa asetuksessa (688/73), sekä

muutetaan 45, 46 ja 71 § näin kuuluviksi:

45 §

Ulosottomiehen on pidettävä tässä asetuksessa tarkoitetuista täytäntöönpanoasioista sakkoasiain päiväkirjakortistoa. Päiväkirjakortissa ja sen diaariolehdessä on mainittava asian järjestysnumero, saapumispäivä, lähettäjä, tuomitun nimi ja täytäntöönpanon laatu, perittävä sakon tai saamisen rahamäärä, menetetyksi tuomittu tietty esine tai muu omaisuus sekä täytäntöönpantavasta muuntorangaistuksesta sen aika ja muunnettujen sakkojen kokonaisrahamäärä. Päiväkirjakorttiin on myös merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona täytäntöönpano on annettu nimetyn ulosottoapulaisen tehtäväksi, ulosottoapulaisen täytäntöönpanotoimet, kertyneet ja tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Milloin täytäntöönpanoa kohtaa este taikka milloin täytäntöönpano viipyy muutoksenhaun, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan johdosta, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjakorttiin on merkittävä mainittu este tai lopputilityksen viipymisen syy.

46 §

Toimeksi saamistaan täytäntöönpanotehtävistä ulosottoapulaisen tulee pitää tilikirjakortistoa. Tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

71 §

Ulosottomiehen tulee säilyttää arkistossaan sakkoasiain päiväkirjakortit ja niiden diaariolehdet.

Asiakirjojen siirtämisestä muualle ja hävittämisestä on säädetty erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.