163/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 22 §, 25 §:n 2 momentti sekä 26, 27, 31 ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 2 momentti 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa (188/81), 26 § muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1967 ja 24 päivänä elokuuta 1973 annetuilla asetuksilla (503/67 ja 689/73) ja 32 § 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa asetuksessa (275/73), sekä

muutetaan 20 ja 21 § sekä 25 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

6 luku

Perimisasiain kirjanpito

20 §

Ulosottomiehen on pidettävä tässä asetuksessa tarkoitetuista ulosottoasioista perimisasiain päiväkirjakortistoa. Päiväkirjakortissa ja sen diaariolehdessä on mainittava ulosottohakemuksen järjestysnumero, saapumispäivä, hakija, maksuvelvollisen nimi, saamisen laatu sekä perittävä rahamäärä. Päiväkirjakorttiin on lisäksi merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona periminen on annettu nimetyn ulosottoapulaisen tehtäväksi, ulosottoapulaisen täytäntöönpanotoimet, kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Jos perimistä kohtaa este taikka jos periminen viipyy keskeytyshakemuksen, ulosmittausvalituksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan johdosta, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjakorttiin on merkittävä mainittu este tai lopputilityksen viipymisen syy.

21 §

Toimeksi saamistaan perimistehtävistä ulosottoapulaisen tulee pitää tilikirjakortistoa. Tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö. Maksukehotuksen toimittamisesta on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan.

25 §

Ulosottomiehen tulee säilyttää arkistossaan perimisasiain päiväkirjakortit ja niiden diaariolehdet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.