144/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 7-10 § ja 13 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 9 § osittain muutettuina 27 päivänä marraskuuta 1981 annetulla lailla (783/81) ja 10 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

muutetaan 6 § ja 11 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 § osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1981 annetulla lailla ja 11 §:n 1 momentti 15 päivänä huhtikuuta 1977 annetussa laissa (318/77), näin kuuluviksi:

6 §

Opettajankoulutusyksikköön kuuluu tarpeellinen määrä harjoittelukouluja, joista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

11 §

Opettajankoulutusyksikön lehtorin tai opettajan sekä harjoittelukoulun rehtorin tai lehtorin viran, toimen tai ylimääräisen toimen haltijalla on, hoidettuaan tällaista virkaa tai tointa seitsemän vuotta, oikeus ja velvollisuus, jos hänen virkasuhteensa jatkuu eikä hän ole täyttänyt viittäkymmentäkahdeksaa vuotta, virkavapaana ja virkaan kuuluvin palkkaeduin suorittaa lukukauden kestävä jatko-opiskelu. Sama oikeus ja velvollisuus uusiutuu jokaisen seitsenvuotisen palvelujakson jälkeen. Viisikymmentäkahdeksan vuotta täyttäneen henkilön oikeudesta jatko-opiskeluun päättää opetusministeriö. Jatko-opiskelu tulee suorittaa edellä mainittua seitsenvuotista palvelujaksoa seuraavan neljän vuoden kuluessa. Opetusministeriö voi kuitenkin erityisestä syystä siirtää jatko-opiskelun ajankohtaa enintään lukuvuodella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985, 8 §:n 3 momentin sekä 9 §:n 2-4 momentin kumoamisen osalta kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1986.

Tällä lailla kumotaan opettajankoulutuslain 8 ja 9 §:n muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annettu laki (500/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 167/84
Sivistysvaliok. miet. 17/84
Suuren valiok. miet. 181/84

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.