991/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 38―40 § sekä

muutetaan 35 § ja 44 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

35§
Talousarvio ja veroäyrin hinta

Kunnassa, jota kuntajaon muutos koskee, on muutos otettava huomioon laadittaessa talousarvio ja määrättäessä veroäyrin hinta muutoksen voimaantuloa seuraavaksi vuodeksi.

44§
Valtuutettujen ensimmäiset tehtävät

Valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon järjestämiseksi, ja tässä tarkoituksessa muun ohella tehtävä päätökset kunnanhallituksen jäsenten valitsemisesta ja lautakuntien asettamisesta, luottamustoimien täyttämisestä sekä virkojen perustamisesta ja viranhaltijoiden siirtämisestä ja valitsemisesta ottaen huomioon, mitä 16―18 sekä 21 §:ssä on säädetty samoin kuin hyväksyttävä talousarvio ja vahvistettava veroäyrin hinta ensimmäiseksi varainhoitovuodeksi. Kunnanhallitukseen valitut astuvat toimiinsa heti, mutta muut luottamushenkilöt samoin kuin viranhaltijat vasta kuntajaon muutoksen tullessa voimaan, jollei päätetä, että heidän on ryhdyttävä toimiinsa jo aikaisemmin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 227/84
Laki- ja talousvaliok. miet. 15/84
Suuren valiok. miet. 180/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.