890/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 4§ ja 30§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (768/81), sekä

lisätään 30§:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

Pankin rahastot ovat:

kantarahasto, joka on saatettava viidentuhannen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä määrässä pysytettävä; sekä

vararahasto, jota on kartutettava, niin kuin jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja johon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa.

30§

Pankin tuloslaskelmassa voidaan tehdä varauksia, mikäli se pankin omien varojen reaaliarvon turvaamiseksi tai valuuttakurssien muutoksista aiheutuvien tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on tarpeen.

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat yhteensä nousseet kymmeneentuhanteen miljoonaan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitosta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttamiseen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoituksiin käytettäväksi.Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1984.

Hallituksen esitys 108/84
Pankkivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok. miet. 161/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.