573/1984

Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1984

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 43 § ja 45 § sekä

lisätään 85 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla asetuksella (428/70), uusi 3 momentti seuraavasti:

3 luku

Hakemusasiain suunnitelmat

Yleisiä säännöksiä
43 §

Suunnitelma on laadittava riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaavan henkilön toimesta niin, että se voidaan vaikeudetta tarkastaa. Siitä on käytävä selville, mitä aineistoa, laskumenetelmiä ja kaavoja suunnitelmaa laadittaessa on käytetty.

45 §

Tehtävistä rakennelmista ja laitteista on laadittava sellaiset piirustukset ja selvitykset, joista käy ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden kestävyyden ja turvallisuuden sekä niiden vesistöön tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutusten toteamiseksi.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

85 §

Milloin on saatu lupa patoturvallisuuslaissa (413/84) tarkoitetun padon rakentamiseen, on padon käyttöönottamisen ajankohdasta hyvissä ajoin ilmoitettava 1 momentissa mainituille viranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.