305/1984

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 1 §:n 2 momentti, 10 §, 12 §:n 3 momentti ja 13 §,

näistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa asetuksessa (289/63), näin kuuluviksi:


Milloin vesioikeudessa on useampia kuin yksi vesioikeustuomari, vesioikeus toimii kahtena tai useampana jaostona siten, että kullakin jaostolla on vesioikeustuomari ja kaksi vesioikeusinsinööriä. Sama vesioikeusinsinööri voidaan määrätä jäseneksi kahdelle tai useammalle jaostolle. Vesioikeuden päällikkönä toimii ensimmäisen jaoston vesioikeustuomari. Päällikkö määrää jäsenet jaostoille ja jakaa käsiteltävät asiat jaostoille. Tehtävistä jaostolla määrää, ottaen huomioon vesioikeuden työjärjestyksen määräykset, jaoston puheenjohtaja.


10§

Vesioikeuden päällikön tulee huolehtia siitä, että asiakirjat laaditaan ajoissa ja että vesioikeuden arkistoa hoidetaan arkistolain (184/81) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

12§

Muiden viran ja toimen haltijain tehtävät määrää vesioikeuden päällikkö.

13§

Vesioikeuden päällikkö hyväksyy vesioikeuden vuosilomajärjestyksen. Hyväksytty vuosilomajärjestys on ilmoitettava vesiylioikeudelle ja tarvittaessa on samalla tehtävä esitys sijaisten määräämiseksi vesioikeuden puheenjohtajalle ja jäsenille.

Vesioikeuden päällikkö myöntää virkavapautta muille kuin vesilain 15 luvun 6 §:ssä mainituille viran ja toimen haltijoille ja määrää näiden sijaisuuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1984.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.