194/1984

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1984

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annettuun asetukseen (368/61) uusi näin kuuluva 32 a§:

32 a§

Oikeusministeriö voi määrätä, että ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen perimisasiain kirjanpito on pidettävä automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen. Kirjanpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä perimisasiain kirjanpidosta tässä asetuksessa on säädetty.

Milloin 1 momentissa mainittu määräys on annettu, oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea saamisen ulosottoa siten, että ulosotossa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen. Toimitettujen tietojen perusteella ulosottomies voi valmistaa 2 §:n 3 momentissa mainitun täytäntöönpanokirjan. Ulosottomiehen tilitykset ja ilmoitukset hakijalle voidaan tehdä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.