64/1984

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 1 päivänä maaliskuuta 1974 annetun asetuksen (198/74) 8 ja 14 §, näistä 14 § sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (935/77),

muutetaan 1, 6, 7 ja 12 § sekä

lisätään 10 §:ään 2 momentti seuraavasti:

1 §

Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) mukaisen korvauksen hakemista varten tapaturmavirasto vahvistaa hakemuslomakkeen kaavan. Lomakkeita saa maksutta tapaturmavirastolta, tapaturmaviraston asiamieheltä, paikallispoliisilta sekä Suomen diplomaattisesta ja konsuliedustustosta.

6 §

Vajaavaltaiselle tuleva korvaus maksetaan hänen holhoojalleen. Korvaus voidaan kuitenkin suorittaa vajaavaltaiselle itselleen, jos korvaus koskee hänen hallinnassaan ollutta omaisuutta tai hänellä muutoin on oikeus määrätä korvauksesta.

7 §

Toistuvina suorituksina maksettava korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menettämisestä maksetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Korvauksen saajalla on oikeus ilmoittaa pankkitili, jolle korvaus hänelle maksetaan.

10 §

Tapaturmaviraston on aina pyydettävä rikosvahinkolautakunnan lausunto rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 a §:n nojalla tehdystä hakemuksesta, paitsi jos hakemus jätetään tutkimatta tai heti hylätään taikka lausunnon pyytämistä on muutoin pidettävä asian ratkaisemisen kannalta tarpeettomana.

12 §

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme jäsentä tai heidän varamiestään ja saapuvilla olevista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1984.

Korvattaessa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu ennen 1 päivää helmikuuta 1984 tehdyllä rikoksella, sovelletaan kuitenkin 14 §:ää.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.