1054/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (103/82) voimaantulosäännöksen 6 ja 8 momentti näin kuuluviksi:


Jos molemmat puolisot saavat kansaneläkettä, lisäosan pienenemistä ei estetä 1 päivästä tammikuuta 1984 lukien siltä osin kuin pienentyminen johtuu siitä, että kansaneläkettä saavien puolisoiden tulot ja omaisuus otetaan huomioon kummankin puolison osalta erikseen. Lisäosa saa kuitenkin pienentyä enintään niin paljon, ettei puolisoiden lisäosien yhteismäärä pienene.


Jos puolisoista vain toinen saa kansaneläkettä ja hänen lisäosansa pienenisi 1 päivästä tammikuuta 1984 lukien sen johdosta, että lisäosaa määrättäessä ei enää oteta huomioon eläkkeensaajan puolison velkojen korkovähennyksiä ja muita vähennyksiä, tai jos lisäosa pienenisi 1 päivästä tammikuuta 1985 lukien sen johdosta, että lisäosa muutetaan uuden lain mukaiseksi, lisäosan pienenemisen estämiseksi 5 momentin perusteella maksettavasta eläkkeen osasta vähennetään kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä vuodesta 1986 alkaen 20 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 markkaa kuukaudessa. Prosenttimäärä lasketaan tässä tarkoitetun eläkkeen osan alkuperäisestä määrästä ottaen huomioon kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuus. Jos vuositulosta 1 päivästä tammikuuta 1984 poistetun puolison velkojen korkovähennyksen tai 1 päivästä tammikuuta 1985 poistetun eläkkeensaajan omien velkojen korkovähennyksen määrä pienenee enemmän kuin 20 prosenttia vuodessa tai se lakkaa, lisäosan pienenemisen estämiseksi maksettava eläkkeen osa lasketaan uudestaan tai lakkautetaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 142/83
Sosiaalivaliok. miet. 10/83
Suuren valiok. miet. 104/83

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.