967/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus sakkorangaistuken täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 73 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 2 §:n 2 momentti ja 73 §,

näistä 2 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (932/79), näin kuuluviksi:

2 §

Jos valitusaika on luettava päätöksen tiedoksisaannista, on tästä ja tiedoksiantopäivästä tehtävä merkintä sakkoluetteloon tai päätösilmoitukseen.

73 §

Tullirikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa lisäksi, mitä siitä On erikseen säädetty.

Sotilaalle tuomitun tai määrätyn kurinpitosakon täytäntöönpanossa sovelletaan tämän asetuksen 2, 4 ja 5 luvun säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.