222/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin (360/68) uusi näin kuuluva 46 b §:

46b§

Ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä vastuussa oleva verovelvollinen saa vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan kauppa- ja teollisuusministeriön atomienergialain (356/57) 4 ja 5 §:n nojalla ydinjätehuollon tulevien toimenpiteiden johdosta verovelvolliselle vuodelle 1982 vahvistaman ydinjätehuoltovarauksen kokonaismäärän. Vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa verovelvollinen saa vähentää kauppa- ja teollisuus ministeriön vuodelle 1983 ja 1982 vahvistamien ydinjätehuoltovarausten kokonaismäärien erotuksen, ei kuitenkaan enempää kuin 220 miljoonaa markkaa. Vähentäminen edellyttää, että varaus on tehty myös verovelvollisen kirjanpidossa. Ne vuoden 1983 jälkeisinä vuosina syntyneet ydinjätehuollon menot, joiden suorittamista varten ydinjätehuoltovaraus on tehty, on 1 momentissa mainitun ydinjätehuoltovarauksen määrään asti katettava sanotulla varauksella. Sanotut ydinjätehuollon menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.


Tämä Laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäesen kerran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 273/82
Valtiovarainvaliok. miet. 120/83
Suuren valiok. miet. 279/83

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.