1065/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki palkkaturvalain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 5 §:n 2 momentti ja 16 §: n 1 momentti näin kuuluviksi:


Työnantaja on velvollinen maksamaan saatavalle vuotuista korkoa kuusitoista prosenttiasiitä alkaen kun saatava siirtyi valtiolle.

16§

Valtakunnallisista työttömyyskassoista annetussa laissa (125/34) tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan on vuosittain jälkikäteen korvattava valtiolle työntekijöille palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta5 §:n 1 momentin mukaan perittyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta on kuitenkinvähennettävä se, mitä palkkaturvana on maksettu työntekijän 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta laiminlyömisestä huolimatta, sekä työnantajilta 6 §:n 2 momentin nojalla perimättäjätetyt määrät. Erotuksesta on vähennettävämyös ne määrät, jotka on 9 §:n mukaisessamenettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta maksetuiksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan niihinpalkkaturvaa koskeviin päätöksiin, jotka annetaan lain tultua voimaan. Lain 16 §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran työttömyyskassojen keskuskassan vuodelta 1983 maksettavaksi tulevaan korvaukseen.

Hallituksen esitys 246/82
Toisen lakivaliok. miet. 16/82
Suuren valiok. miet. 245/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Jouko Kajanoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.