878/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut 2 päivänä syyskuuta 1965 antamiensa valtionavustuksia koskevien yleismääräysten (490/65) liitteen 34 §:n 1 momentin näin kuuluvaksi:

34§

Älköön virkamies, jonka tehtäviin kuuluu jonkin yhteisön valtionavustusta koskevien asioiden valmistelu, päättäminen tai tarkastaminen, eikä myöskään tällaisen virkamiehen suoranainen esimies muuten kuin asianomaisen viranomaisen määräämänä tai esittämänä valtion edustajana osallistuko sellaisen yhteisön toimintaan sen hallintoelimen jäsenenä tai muuna toimihenkilönä, tilintarkastajana tahi asiantuntijana.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Ministeri
Jermu Laine

Vanhempi hallitussihteeri
Teuvo Metsäpelto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.