826/1982

Annettu Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1982

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 23 ja 28 §,

sellaisina kuin ne ovat, 23 § 24 päivänä elokuuta 1973 annetussa asetuksessa (689/73) sekä 28 § muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1967 annetulla asetuksella (503/67) ja mainitulla 24 päivänä elokuuta 1973 annetulla asetuksella, sekä

muutetaan 11 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetulla asetuksella (188/81), näin kuuluvaksi:

Jollei ulosottomenettelyssä tavata maksuvelvolliselta ulosmittauskelpoista omaisuutta eikä tuloa (varattomuuseste) taikka maksuvelvollista eikä saada tietoa hänen asuin- tai olinpaikastaan taikka hänelle kuuluvasta ulosmittauskelpoisesta omaisuudesta tai tulosta (tuntemattomuuseste), ulosottoyrityksen toimittaneen ulosottomiehen tai ulosottoapulaisen tulee täytäntöönpanokirjaan merkitä ja allekirjoittaa todistus perimistä kohdanneesta esteestä.

Ulosottomiehen tulee tarkastaa ulosottoapulaisen laatima estetodistus ja, jollei todistus anna aihetta huomautuksiin, varmentaa se allekirjoituksellaan. Ulosottomies voi omalla vastuullaan määrätä tähän tehtävään myös alaisensa virkamiehen. Täytäntöönpanoasiakirjat estetodistuksineen on viipymättä palautettava hakijalle. Ulosottomiehen on kuitenkin määrättävä ulosottoapulainen jatkamaan täytäntöönpanoa, jos hän katsoo sen aiheelliseksi.

Milloin ulosottomies katsoo siihen olevan syytä, hänen on hankittava tai määrättävä ulosottoapulainen hankkimaan velalliselta ulosottolain 3 luvun 33 §:ssä tarkoitettu ulosottoselvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1982.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.