747/1981

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 4 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:


Tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriö voi määrätä, että tämän pykälän mukaiset eläketurvakeskukselle kuuluvat tehtävät tai osa niistä siirretään maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1981.

Hallituksen esitys 75/81
Sosiaalivaliok. miet. 13/81
Suuren valiok. miet. 85/81

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.