387/1981

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1981

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (163/79), näin kuuluvaksi:

22 §

Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa omalla vastuullaan vangita tai vangituttaa 1 momentissa tarkoitetun henkilön. Vangitsemiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat:

1) poliisin ylijohtoon kuuluva poliisiylijohtaja ja poliisiylitarkastaja;

2) poliisin lääninjohtoon kuuluva poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario ja komisario;

3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, sihteeri, rikososaston osastonjohtaja, huolto-osaston osastonjohtaja, rikostarkastaja, ylikomisario ja komisario;

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, tiedotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkastaja ja komisario;

5) liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispäällikkö, ylikomisario ja komisario;

6) Ahvenanmaan maakunnan poliisipäällikkö virallinen syyttäjä; sekä

8) rajavartiolaitoksen päällikkö sekä rajavartiolaitoksen esikunnan hallinnollisen osaston osastopäällikkö ja toimistopäällikkö.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1981.

Hallituksen esitys 56/81
Lakivaliok. miet. 5/81
Suuren valiok. miet. 35/81

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1981.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.