1093/1978

Annettu Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) siitä 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla (747/68) kumotun31 §:n tilalle uusi näin kuuluva 31 §:

31§

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasekä arvopaperien myynti on leimaverosta vapaa, kun elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/68) tarkoitettua liike- taiammattitoimintaa harjoittava avoin yhtiö taikommandiittiyhtiö luovuttaa omaisuutta yhtiöntoimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölleedellyttäen, että osakeyhtiön osakkeista vähintään kaksi kolmannesta omistavat avoimenyhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaina olleet henkilöt.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.