393/1978

Annettu Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 30 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1954 ja 18 päivänä helmikuuta 1977 annetuilla laeilla (402/54 ja 189/77), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

30§

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa myös siinä tapauksessa, että luovuttajana on oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetussa laissa (391/78) tarkoitettu ostaja, jolta on sanotun lain nojalla evätty maanhankintalupa, ja luovutus tapahtuu tämän saantomiehelle. Luovutusta edeltänyttä saantoa koskeva kauppakirja on myös vapaa leimaverosta. Jos edellä tarkoitettu ostaja myy kysymyksessä olevan maan sellaiselle, jolle maanhankintalupa myönnetään tai joka ei sitä tarvitse, on se kauppakirja, jossa tarkoitetulta saannolta maanhankintalupa on evätty, vapaa leimaverosta.


Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.