484/1977

Annettu Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1977

Laki asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 1 §:n 2 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 2 momentiksi, 3 §:n 4 momentti ja 9 §,

näistä 3 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (421/76) ja

muutetaan 2 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

Perheeksi, joka voi saada tässä laissa tarkoitettua asumistukea, katsotaan:


2) yhteistaloudessa asuvat lapsettomat aviopuolisot, jos kumpikaan puolisoista avioliittoa solmittaessa ei ollut täyttänyt kolmeakymmentä vuotta, avioliiton solmimisvuonna ja kahtena sitä lähinnä seuraavana kalenterivuotena sekä, milloin molemmat aviopuolisot harjoittavat päätoimisesti opintoja opintotukilain piiriin kuuluvassa oppilaitoksessa, myös mainitun kahden vuoden jälkeen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.