Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

429/1977

Annettu Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1977

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 3 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetussa laissa (327/67), ja lisätään samaan 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:


Lisäeläketurvasta saadaan määrätä kahden tai useamman vaihtoehtoisen järjestelmän mukaan. Lisäeläketurvana voi olla myös viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki.

Eläkesäännössä voidaan määrätä, että taloudellista tukea suoritetaan myös 1 §:n 5 momentissa tarkoitetun viranhaltijan tai työntekijän jälkeen sekä sellaisen viranhaltijan tai työntekijän jälkeen, joka 16 §:n 1 tai 3 momentin nojalla on säilyttänyt oikeutensa eläkkeen saamiseen jäsenyhteisöltä.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1977.

Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.