569/1975

Annettu Helsingissä 18. päivänä heinäkuuta 1975

Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 5 §:n 1 ja 3 momentti ja 18 §, sekä

lisätään lain 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Perhe-eläke leskelle ja lapsille on jokaiselta edunjättäjän eläkettä varten eläkeajaksi luettavalta kuukaudelta eläkkeen perusteena olevasta palkasta:

1) jos edunjättäjällä oli oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10 §:n 1 momenttia soveltaen,

eläkeajalta ennen heinäkuun 1 päivää 1962 2/48 prosenttia, jos edunsaajia on yksi

3/48 prosenttia, jos edunsaajia on kaksi

4/48 prosenttia, jos edunsaajia on kolme tai useampia

eläkeajalta heinäkuun 1 päivästä 1962 lukien

6/96 prosenttia, jos edunsaajia on yksi

9/96 prosenttia, jos edunsaajia on kaksi

12/96 prosenttia, jos edunsaajia on kolme tai useampia;

2) jos edunjättäjällä oli oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10 §:n 2 momenttia soveltaen, 1/12 prosenttia, ja siihen lisätään, jos edunsaajia on useampia, toisesta edunsaajasta 1/36 prosenttia ja jokaisesta sen lisäksi olevasta edunsaajasta 1/72 prosenttia, kuitenkin niin, että eläkeaikana otetaan huomioon enintään 360 kuukautta; sekä

3) jos edunjättäjällä oli oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10 §:n 3 momenttia soveltaen, 1/10 prosenttia ja siihen lisätään, jos edunsaajia on useampia, toisesta edunsaajasta 1/30 prosenttia ja jokaisesta sen lisäksi olevasta edunsaajasta 1/60 prosenttia, kuitenkin niin, että eläkeaikana otetaan huomioon enintään 300 kuukautta.


Jos edunjättäjä kuollessaan ei saanut eläkettä, hänen oikeutensa eläkkeeseen, eläkkeen perusteena oleva palkka ja eläkeaika määräytyvät, jollei edunsaaja muuta selvitä, niin kuin edunjättäjä kuolinhetkellään olisi tullut työkyvyttömäksi.Perhe-eläkelain mukainen eläke otetaan 1 momenttia sovellettaessa huomioon sen määräisenä kuin se on kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä.

17a§

Sosiaalilautakunnan hakemuksesta perheeläke tai osa siitä voidaan maksaa lautakunnalle käytettäväksi edunsaajan tai sellaisen henkilön huoltoon, jonka elatukseen edunsaaja huoltoapulain (116/56) 3 §:n mukaan on velvollinen osallistumaan. Perhe-eläkkeen maksamisesta sosiaalilautakunnalle voidaan päättää myös siltä osin kuin sitä on suoritettava takautuvasti, mutta sosiaalilautakunta saa käyttää perheeläkettä jo annetun huoltoavun korvaamiseen vain siinä tapauksessa, että kysymys on huoltoapulain 34 §:ssä tarkoitetusta ennakosta.

18§

Jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää, mutta on todennäköistä, että edunjättäjä on kuollut, perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi.


Tätä lakia sovelletaan, milloin kuolemantapaus on sattunut 30 päivän kesäkuuta 1975 jälkeen, kuitenkin siten, että lain 5 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (774/68) milloin edunjättäjällä on ollut oikeus eläkkeeseen, joka perustuu ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattuneeseen eläketapahtumaan.

Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainminsteri
Heikki Tuomonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.