449/1975

Annettu Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Asetus pakkolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan pakkolaitoksesta 11 päivänä kesäkuuta 1971 annetun asetuksen (448/71) 10, 11, 12 ja 13 § näin kuuluviksi:

10§

Varsinaisena työaikana on eristetyn tehtävä työtä valtion lukuun tai omaa työtä. Vapaaaikanaan saa eristetty tehdä vapaa-ajan työtä.

11§

Eristetylle on maksettava työ ja käyttörahaa samojen perusteiden mukaan kuin rangaistusta suorittavalle vangille.

12§

Laitoksen omaisuudelle aiheutetun vahingon korvaamisesta on noudatettava soveltuvin osin, mitä rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 luvun 13 §:ssä säädetään.

13§

Oikeusministeriö vahvistaa pakkolaitoksen ohjesäännön, jossa annetaan tarkemmat määräykset eristettyjen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Pakkolaitokseen ja siellä olevaan tai pakkolaitoksesta ehdonalaiseen vapauteen päästettyyn on muuten sovellettava, mitä rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 luvussa on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.