327/1975

Annettu Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 1975

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 2 §:n 2 momentti ja 4 §: n 3 momentti, näistä 2 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä huhtikuuta 1974 annetussa asetuksessa (304/74), seuraavasti:


Hakemus on laadittava kolmena kappaleena oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, jota on saatavissa maksua vastaan valtion painatuskeskuksesta ja ulosottomiehen välityksellä. Oikeusministeriö voi kuitenkin antaa hakijalle luvan käyttää muuta lomaketta.Siirtäessään perimisasian ulosottomiehen tulee liittää kirjeeseensä täytäntöönpanokirja tai ote jäämäluettelosta sekä, jos palkka on ulosmitattu, kaksin kappalein ote ulosmittauspöytäkirjasta. Kaksoiskappale kirjeestä on samalla lähetettävä lopputilityksenä hakijalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.