472/1974

Annettu Helsingissä 14. päivänä kesäkuuta 1974

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) 10 §, sekä muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 16 §:n 3 momentti ja 24 §:n 5 momentti, seuraavasti:


Valtion tilapäiseen tai satunnaiseen tehtävään tahi vuosilomasijaiseksi otettu henkilö saa vuosilomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; kuitenkin on tässä momentissa tarkoitetulla virkamiehellä, jonka välitön valtion palvelus on ennen loman alkamista jatkunut vähintään viisi vuotta, tai jolla on ennen loman alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään kymmenen vuotta, oikeus saada lomaa kaksikymmentäkuusi arkipäivää. Jos ennen loman alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on yhteensä vähintään viisitoista vuotta, virkamiehellä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos loman pituutta laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaislukua, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.Virassaolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuosilomaa sekä poissaoloa


2) raskauden ja synnytyksen vuoksi myönnetyn virkavapauden aikana siltä osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan;


16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma kolmella arkipäivällä pitennettynä. Oikeus loman pitennykseen on virkamiehellä, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta.


24§

Virkamiehelle, joka vuoden 1974 aikana eroaa valtion palveluksesta tai joka on virkavapaana tahi pidätettynä virantoimituksesta kalenterivuoden loppuun saakka, annetaan vuonna 1974 vuosiloma tai suoritetaan lomakorvaus vain niiltä kuukausilta, joilta hän ei ole saanut lomaa tai loman korvausta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1974 ja sitä sovelletaan jo vuoden 1974 vuosilomissa.

Helsingissä 14. päivänä kesäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.