304/1974

Annettu Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 1974

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 2 § seuraavasti:

Tässä asetuksessa tarkoitetun saamisen perimistä ulosottotoimin on haettava kirjallisesti. Jos hakemus koskee 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua saamista, hakemuksessa on ilmoitettava, mihin säännökseen hakijan oikeus saada ulosotto ilman tuomiota tai päätöstä perustuu.

Hakemus on laadittava kolmena kappaleena oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, jota on saatavissa maksua vastaan valtion painatuskeskuksesta ja ulosottomieheltä. Oikeusministeriö voi kuitenkin antaa hakijalle luvan käyttää muuta lomaketta.

Hakemukseen on liitettävä jäämäluettelo tai ote siitä taikka vero- tai maksulippu, pöytäkirjan ote, toimituskirja, lasku tahi muu sellainen täytäntöönpanokirja, jossa ilmoitetaan saamisen laatu, määrä ja erääntymispäivä sekä ulosmittauksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot maksuvelvollisuuden perusteesta, velallisen ja muun maksuvelvollisen nimi, ammatti tai toimi sekä asuinpaikka ja, mikäli mahdollista, syntymävuosi ja postiosoite.

Hakijan on, mikäli mahdollista, ilmoitettava se omaisuus, josta saaminen voidaan periä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.