675/1970

Annettu Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 1970

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettuun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) uusi 19 b seuraavasti:

19b§

Kunnallisilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä on oikeus 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen keskusjärjestöjen välityksellä neuvotella eläketurvaa koskevista asioista kunnallisen eläkelaitoksen kanssa. Neuvottelumenettelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä on säädetty kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta 26 päivänä toukokuuta 1944 annetussa laissa (339/44).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1970.

Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Artturi Jämsén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.