32/1970

Annettu Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 1970

Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 67 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

67§

Mikäli valtioneuvosto erityisestä syystä ei toisin määrää, valtiolla ei ole oikeutta edellä tässä luvussa säädettyyn tai tässä laissa edellytetystä pakkolunastuksesta johtuvaan korvaukseen. Mitä tässä on säädetty, koskee myös kuntaa, jollei kysymys ole kunnan alueensa ulkopuolella omistamasta maasta, tiehen liitännäisalueena kuuluvasta pysyvästi tarvittavasta tienpitoaineen ottamispaikasta tai oikeuden luovuttamisesta tienpitoaineen ottamiseen rajoitettuun määrään tietyltä alueelta.

Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Paavo Aitio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.