811./1969

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1969.

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annettuun sairausvakuutuslakiin (364/63) uusi 30 a § sekä lain 48 § :ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy pykälän 3 momentiksi, ja 57 § :ään uusi 4 momentti seuraavasti:

30 a §.

Jos apteekki on perinyt vakuutetulta hänelle tämän lain mukaan tulevan korvauksen määrällä alennetun hinnan tai antanut kokonaan korvattavat lääkkeet maksutta, voidaan sanottu korvaus maksaa hakemuksetta apteekille tämän antamaa tilitystä vastaan.

48 §.

Edellä 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vakuutetun on saadakseen sairausvakuutustoimikunnan kirjallisen päätöksen esitettävä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on suorittanut sanotussa pykälässä tarkoitetun hinnan tai saanut lääkkeet maksutta.


57 §.

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, sovelletaan vastaavasti 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, milloin vakuutettu on saanut perusteettoman edun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Sociaali- ja terveysministeri
A-L.Ties

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.