494./1969

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1969.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48), näin kuuluvaksi:

45 §.

Oikeus voi, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, määrätä rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi. Sellaisen tutkimuksen alaiseksi älköön syytettyä kuitenkaan määrättäkö vastoin tahtoaan, ellei häntä pidetä vangittuna tai ellei rikoksesta, josta häntä syytetään, voi seurata ankarampaa rangaistusta kuin yksi vuosi vankeutta.


Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.