554./1965

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1965

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (353/56), näin kuuluvaksi:

22 §

Nimismiehellä ja apulaisnimismiehellä sekä poliisilaitoksen päälliköllä ja hänen apulaisellaan, poliisilaitoksen rikos-, huolto- tai järjestysosaston päälliköllä ja hänen apulaisellaan, toimiupseerilla, ylikomisariolla, komisariolla sekä kaupunginviskaalilla ja muulla virallisella syyttäjällä kaupungissa taikka sillä, joka on asetettu sellaisen virkamiehen apulaiseksi rikosten syyttämisessä, niin myös ylipoliisipäälliköllä, poliisiylitarkastajalla, keskusrikospoliisin päälliköllä ja apulaispäälliköllä, tutkintatoimiston ja tiedotustoimiston päälliköllä, rikostarkastajalla ja komisariolla, poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, liikkuvan poliisin päällikkönä olevalla tarkastajalla, rajavartiostojen päälliköllä ja rajavartiolaitoksen tutkintatoimiston päälliköllä sekä hovioikeuden kanneviskaalilla olkoon niin ikään oikeus, omalla vastuullaan, vangita tai vangituttaa 1 momentissa tarkoitettu henkilö.


Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.