18/1958

Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä tammikuuta 1956 annettuun merimieseläkelakiin (72/56) uusi, näin kuuluva 61 a §:

61a§

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojäseninä laivanvarustajajäsen ja merenkulkijajäsen.

Laivanvarustajajäsenen ja merenkulkijajäsenen sekä kummallekin kolme varamiestä valtioneuvosto määrää sosiaaliministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän määräämistään varten on asianomaisille laivanvarustajain ja merenkulkijain tunnustetuille järjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää kaksi kertaa niin monta ehdokasta, kuin jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan.

Laivanvarustaja- ja merenkulkijajäsenen sekä heidän varamiestensä tulee olla merenkulkijain oloihin perehtyneitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1958, ja sillä kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1956 merimieseläkeasiain käsittelemisestä vakuutusoikeudessa annettu laki (382/56).

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Heikki Waris

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.