17/1958

Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annettuun kansaneläkelakiin (347/56) uusi, näin kuuluva 74 a §:

74a§

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojäseninä kaksi kansaneläkettä nauttivaa jäsentä ja heille tarpeellinen määrä varajäseniä. Näillä tulee olla tärkeimmissä ammateissa ja elinkeinoissa tarjoutuvien toimeentulomahdollisuuksien tuntemusta.

Edellisessä momentissa tarkoitetut maallikkojäsenet sekä heidän varajäsenensä määrää valtioneuvosto sosiaaliministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Maallikkojäsenten tulee osallistua, sen lisäksi mitä vakuutusoikeudesta annetussa laissa on erikseen säädetty, asian käsittelyyn, ellei ole kysymys yksinomaan eläkkeen tukiosasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1958.

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Heikki Waris

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.