265/1957

Annettu Helsingissä 17. päivänä heinäkuuta 1957

Laki yleisistä teistä annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta 21 päivänä toukokuuta 1954 (244/54) annetun lain 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Valtio ottaa 1 päivästä tammikuuta 1960 maanteinä hoitoonsa kaupunkien ja kauppalain alueilla olevat maanteiden jatkot, mikäli kuntaa ei ole tällaisen maantien osalta yleisistä teistä annetun lain 20 §:n 1 momentin nojalla sitä ennen määrätty tienpitäjäksi.

Maanteiden jatkojen kunnon selvittämiseksi on tie- ja vesirakennushallinnon piiri-insinöörin tai hänen määräämänsä henkilön viimeistään kuusi kuukautta ennen 1 §:n 1 momentissa mainittua ajankohtaa toimitettava asianomaisissa kunnissa katselmus, jossa kunnan edustajalle on varattava tilaisuus olla saapuvilla.

Ne maalaiskuntien, kauppalain tai kaupunkien alueilla olevat kunnan- tai kyläteinä kunnossa pidettävät tiet tai niiden osat, joilla on yleisen liikenteen kannalta ainakin niin huomattava merkitys, kuin yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä paikallistiestä on sanottu, on viimeistään neljän vuoden kuluessa mainitun lain voimaantulosta määrättävä paikallisteiksi. Erityisistä syistä valtioneuvosto voi pitentää tätä aikaa. Jollei tie ennestään kunnoltaan vastaa kunnan- tai kyläteille asetettavia kohtuullisia vaatimuksia, tie on saatettava kuntoon sillä tavoin, kuin 6 §:ssä säädetään. Sanotussa lainkohdassa tarkoitettua lopullista hyväksyvää katselmusta älköön kuitenkaan suoritettako ennen 1 päivää tammikuuta 1960. Päätöksen tien määräämisestä paikallistieksi tekee kunkin tien osalta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, sitten kun on toimitettu sellainen selvitys, josta mainitaan 4 ja 5 §:ssä. Päätös, jolla tie on määrätty paikallistieksi tai tällaista määräämistä tarkoittava esitys tai vaatimus on hylätty, on annettava julkipanon jälkeen, ja valitusaika luetaan tällöin siitä päivästä, jona päätös on annettu.

Helsingissä 17. päivänä heinäkuuta 1957

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Wiljam Sarjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.