353./1956

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1956.

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 23 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentti ja 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (515/48), näin kuuluviksi:

22 §.

Nimismiehellä ja apulaisnimismiehellä sekä poliisilaitoksen päälliköllä ja hänen apulaisellaan, poliisilaitoksen rikos-, huolto- tai järjestysosaston päälliköllä ja hänen apulaisellaan, toimiupseerilla, ylikomisariolla, komisariolla sekä kaupunginviskaalilla ja muulla virallisella syyttäjällä kaupungissa taikka sillä, joka on asetettu sellaisen virkamiehen apulaiseksi rikosten syyttämisessä, niin myös ylipoliisipäälliköllä, poliisiylitarkastajalla, keskusrikospoliisin päälliköllä ja apulaispäälliköllä sekä tutkintatoimiston päälliköllä ja komisariolla, poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, liikkuvan poliisin päällikkönä olevalla tarkastajalla, rajavartiostojen päälliköllä ja rajavartiolaitoksen tutkintatoimiston päälliköllä sekä hovioikeuden kanneviskaalilla olkoon niin ikään valta, omalla vastuullaan, vangita tai vangituttaa 1 momentissa tarkoitettu henkilö.


23 §.

Jos joku on tehnyt rikoksen, josta saattaa tulla vankeutta, ja hänet tavataan verekseltä tai pakosalta, saa kuka tahansa ottaa hänet kiinni. Jokaisella olkoon niin ikään valta ottaa kiinni se, joka lääninhallituksen, keskusrikospoliisin päällikön, rajavartiostojen päällikön taikka poliisipäällikön antaman kuulutuksen mukaan on vangittava.


Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1956.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
Arvo Helminen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.