402/1954

Annettu Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1954

Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 30 §, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä maaliskuuta ja 23 päivänä joulukuuta 1948 sekä 13 päivänä marraskuuta 1953 annetuilla laeilla (244/48, 913/48 ja 427/53), näin kuuluvaksi:

30§

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:

1) kun vastaanottajana on maakunta, kunta, kuntainliitto, seurakunta tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta;

2) kun luovutus tapahtuu vuokra-alueiden lunastamista koskevan lainsäädännön mukaan tai muutoin sellaisen alueen vuokraajalle, jolla sanotun lainsäädännön nojalla olisi lunastamisoikeus luovutettuun alueeseen;

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu asutuslainsäädännön nojalla asutustarkoituksiin, taikka kun luovuttajana on kunta tahi sellainen yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, joka on luonteeltaan yleishyödyllinen ja asutustoiminnan harjoittamista varten perustettu tai jonka maatalousministeriö on asutusluoton saajaksi hyväksynyt, ja luovutus tapahtuu asutustarkoituksiin;

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen hankkimista varten on saanut asutuslainsäädännön mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan; sekä

5) kun kunta, seurakunta tai rakennuttajayhtymä luovuttaa hankkimansa tentin ja sille rakentamansa rakennuksen tarkoitusta varten perustetulle, asuntolainaa saaneelle asuntoosakeyhtiölle tai vuokrataloyhtiölle tahi rakentamansa omakotitalon sellaiselle yksityiselle henkilölle, joka on saanut asuntolainaa.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei luovutuskirja kuitenkaan ole leimaverosta vapaa suuremmalta osalta kauppahintaa, kuin mikä siitä asianomaisen asutusviranomaisen antamalla todistuksella on selvitetty tulevan sellaisen alueen taikka, jos luovutettu tila, sen osa tai alue on rakennettu, sellaisen alueen ja sillä olevien rakennusten osalle, mikä vastaanottajalle asutuslainsäädännön nojalla enintään olisi voitu antaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1954.

Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1954

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Valtiovarainministeri
Penna Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.