125./1954

Annettu Helsingiseä 19 päivänä maaliskuuta 1954.

Laki kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi 23 päivänä huhtikuuta 1901 annetun lain 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä maaliskuuta 1939 annetussa laissa (62/39), näin kuuluvaksi:

6 §.

Jos kuolleeksi julistamisen hakemiseen tarvittavat asianhaarat on näytetty todennäköisiksi, päättäköön oikeus julkisella kuulutuksella kutsua kadonneen henkilön viimeistään määräpäivänä, jota ei ole pantava aikaisemmaksi kuin kuuden kuukauden päähän päätöksen tekemisestä eikä myöhemmäksi kuin siksi varsinaiseksi oikeudenkäyntip äiväksi, joka yön ja vuoden kuluttua sen jälkeen ensiksi sattuu, ennen kello kahtatoista ilmoittautumaan oikeudelle, uhalla että oikeus muuten, ellei laillista estettä ilmaannu, julistaa hänet kuolleeksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1954. Jos julkisen haasteen antamisesta on sitä ennen tehty päätös, on aikai sempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1954.

Tasavallan Presidentt
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Reino Kuuskoski.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.