330/1951

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 53 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

53 §

Joka ei tyydy vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukaiseen korvaukseen, tahi siitä, kenen on korvaus suoritettava, taikka 2 momentissa mainitussa asiassa annettuun päätökseen, milloin ulosmitattujen vakuutusmaksujen määrä ylittää kaksikymmentätuhatta markkaa, saa hakea siihen muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 6 §: n 2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös on lopullinen, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1–5 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1951. Milloin vakuutusoikeuden päätös on annettu sitä ennen, on vanhemman lain säännöksiä muutoksenhausta kuitenkin noudatettava.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Teuvo Aura.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.