443/1948

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1948.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulu kuuta 1925 annetun ohjesäännön (365/25) 4, 21 ja 30 §, näistä 4 ja 30 § sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1938 annetussa laissa (440/38) ja 21 § sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1943 annetussa laissa (976/43), näin kuuluviksi":

Perussäännoksiä.
4 §.

Pankin rahastot ovat:

kantarahasto, joka on saatettava viidentuhannen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä määrässä pysytettävä; sekä

vararahasto, jota on kartutettava niinkuin jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään ja johon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa.

Viran ja toimen haltijat.
21 §.

Pankissa on, paitsi johtokunnan jäsenten virkoja, pankkivaltuusmiesten vahvistaman palkkaussäännön rajoissa konttormjohtajien tointen ohella seuraavat pysyväiset toimet, nimittäin pääsihteerin ja sihteerien, ylikamreerin, ylikassanhoitajan, osastopäällikköjen, kamreerien, kirjeenvaihtajien, taloudenhoitajan, kassanhoitajien, kirjanpitäjien, kanslistien, kirjaajan, arkistonhoitajan, konttori- ja kassa-apulaisten, puhelinkeskuksenhoitajien, taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtajan, osastopäällikköjen, tutkijain ja aktuaarien toimet sekä ylivahtimestarin, vahtimestarien, autonkuljettajien esimiehen, autonkuljettajien, asentajien, lämmittäjien, talonmiesten ja vartijain toimet ynnä tarpeellinen määrä rahanlaskijoita ja apulaisia.

Voiton käyttö.
30 §.

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat yhteensä nousseet kymmeneentuhanteen miljoonaan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitosta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttamiseen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoituksiin käytettäväksi.

Jos pankin liike on tuottanut tappiota, on se korvattava pankin käyttämättömistä voittovaroista. Elleivät ne tarpeeseen riitä, on. vajaus peitettävä vararahastosta. Jos vararahasto on siten vähentynyt, on seuraavien vuosien voitto lähinnä käytettävä rahaston palauttamiseksi sen entiseen määrään.

Yleinen sarja 292-299.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.