23./1938

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1938.

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Kun maalaiskunnassa oleva kiinteistö on ulosottotoimin myyty, on maatalousministeriöllä valta kahdenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myyty kiinteistö huutokauppahinnasta. Kauppakirjaa älköön tätä ennen ostajalle annettako.

2 §.

Jos maatalousministeriö on päättänyt lunastaa kiinteistön valtiolle, ilmoittakoon siitä 1 §:ssä mainitun ajan kuluessa pakkohuutokaupan toimittajalle, jolloin kauppakirja on maatalousministeriölle annettava.

3 §.

Jos ostaja on kauppahinnan kokonaan tai osaksi jo suorittanut käteisellä, on se hänelle 5%:n korkoineen maksettava takaisin. Myös on ostajalle, jos hän on ottanut kiinteistön haltuunsa, korvattava hänen siitä suorittamansa palovakuutusmaksut ja muut sen hoidosta johtuneet välttämättömät kustannukset, ellei katsota hänen saaneen niistä korvausta kiinteistön hänelle tuottamasta edusta.

Jos ostaja on kiinteistöltä korjannut sadon, vähennettäköön sen arvo, kustannukset huomioonottaen, lunastushinnasta.

4 §.

Jos kiinteistöä, joka on valtiolle lunastettu, on jäänyt kauppahinnan vähennyksenä rasittamaan kiinnitettyjä velkoja tai nautintaoikeuksia tahi oikeuksia tuloon tai tuottoon, valtio vastaa niistä vain kiinteistön arvolla. Velat voidaan, jos maatalousministeriö niin päättää, kokonaisuudessaan heti suorittaa kiinnityksen haltijalle.

5 §.

Jos ei voida sopia 3 §:ssä mainitun sadon arvosta tai ostajalle suoritettavasta korvauksesta, asutuslautakunta toimittakoon niiden selville saamiseksi kiinteistöllä katselmuksen ja arvion.

Asutuslautakunnan toimittamaan arvioon tyytymätön hakekoon siihen muutosta kihlakunnanoikeudessa haasteen nojalla, joka on toimitettava vastapuolelle kuudenkymmenen päivän kuluessa arvioimisen jälkeen. Jos tämä laiminlyödään, asutuslautakunnan arvio jääköön voimaan.

6 §.

Kiinteistön ollessa valtion lunastusoikeuden alaisena älköön kiinteistön säännöllistä hoitoa laimmlyötäkö. Älköön myöskään kiinteistöltä luovutettako metsää tai muutakaan kiinteistöön kuuluvaa, paitsi sellaista, joka voidaan katsoa sen säännölliseksi tuotteeksi, kaikki sen rangaistuksen ja korvausvelvollisuuden uhalla, mikä seuraa laillisen hukkaamiskiellon rikkomisesta.

7 §.

Tämän lain mukaan lunastettu kiinteistö tahi osa siitä voidaan maatalousministeriön toimesta luovuttaa asutustarkoituksiin tai käyttää muulla, maatalousministeriön määräämällä tavalla.

8 §.

Tämän lain nojalla lunastettujen kiinteistöjen hinta sekä lain toimeenpanoa varten tarvittavat varat suoritetaan asutusrahaston varoista.

9 §.

Jos tämän lain nojalla valtiolle lunastetut kiinteistöt käytetään asutustarkoituksiin, ne tai niistä muodostetut tilat on saatettava 6 päivänä marraskuuta 1936 annetun asutuslain 87 ja 89 §:ssä säädettyjen rajoitusten alaisiksi.

10 §.

Tämä laki ei koske sellaisia pakkohuutokaupalla myytyjä kiinteistöjä, joiden huutokauppa on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa.

11 §.

Tarkemmat maäräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 §.

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 1938.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1938.

Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.

Apulaismaatalousministeri
J. Koivisto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.