Vanhentuneet ajantasaiset

29.12.2009/1837
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (kumoutunut)
29.12.2009/1775
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa (kumottu)
29.12.2009/1774
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa (kumottu)
29.12.2009/1773
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa (kumottu)
29.12.2009/1738
Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä (määräaikainen)
29.12.2009/1695
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (kumoutunut)
29.12.2009/1673
Öljyvahinkojen torjuntalaki (kumottu)
29.12.2009/1652
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (kumottu)
29.12.2009/1651
Laki alueiden kehittämisestä (kumottu)
18.12.2009/1379
Sisäasiainministeriön työjärjestys (kumottu)
22.12.2009/1343
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta (kumottu)
22.12.2009/1275
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista (kumottu)
22.12.2009/1211
Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (kumottu)
22.12.2009/1194
Ilmailulaki (kumottu)
3.12.2009/988
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010 (kumoutunut)
27.11.2009/945
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (kumottu)
20.11.2009/910
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (kumottu)
13.11.2009/869
Joukkoliikennelaki (kumottu)
13.11.2009/865
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta (kumottu)
13.11.2009/864
Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta (kumottu)
13.11.2009/863
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (kumottu)
26.10.2009/819
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista (kumottu)
22.10.2009/799
Valtioneuvoston päätös maakunnista (kumottu)
18.9.2009/695
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä (kumottu)
13.8.2009/645
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta (määräaikainen)
7.8.2009/604
Verotililaki (kumottu)
24.7.2009/554
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (kumottu)
26.6.2009/552
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys (kumottu)
1.7.2009/539
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä (kumottu)
23.6.2009/467
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista (kumottu)
26.6.2009/462
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (kumottu)
16.6.2009/454
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista (kumottu)
18.6.2009/449
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
18.6.2009/444
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista (kumottu)
4.6.2009/393
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista (kumottu)
4.6.2009/392
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta (kumottu)
28.5.2009/380
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (kumoutunut)
3.4.2009/228
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä (määräaikainen)
25.3.2009/188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista (kumottu)
26.3.2009/187
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä (kumottu)
26.3.2009/180
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä (kumottu)
27.3.2009/178
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin (määräaikainen)
27.3.2009/176
Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi (määräaikainen)
26.2.2009/99
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä (kumoutunut)
26.2.2009/92
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista (kumottu)
9.1.2009/13
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista (kumottu)
30.12.2008/1154
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (kumottu)
30.12.2008/1149
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista (kumottu)
30.12.2008/1111
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumoutunut)
19.12.2008/951
Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta (kumottu)
19.12.2008/939
Laki valmismatkaliikkeistä (kumottu)
11.12.2008/871
Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa hoitavista maistraateista (kumottu)
11.12.2008/846
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta (kumottu)
11.12.2008/835
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2009 (määräaikainen)
11.12.2008/834
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2009 (kumoutunut)
5.12.2008/828
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (kumottu)
3.12.2008/808
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta (määräaikainen)
4.12.2008/805
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta (kumoutunut)
5.12.2008/800
Laki kuluttajaneuvonnasta (kumottu)
5.12.2008/796
Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista (kumottu)
27.11.2008/772
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä (kumottu)
26.11.2008/746
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta (kumoutunut)
27.11.2008/734
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (kumottu)
21.11.2008/717
Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (kumottu)
9.10.2008/637
Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista (kumottu)
25.9.2008/616
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (kumoutunut)
29.8.2008/575
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (kumottu)
29.8.2008/571
Laki vihkimisoikeudesta (kumottu)
18.8.2008/540
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista (kumottu)
18.7.2008/503
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (kumottu)
18.7.2008/500
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta (kumottu)
3.7.2008/474
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta (kumoutunut)
26.6.2008/439
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta (kumottu)
19.6.2008/422
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (kumottu)
11.6.2008/415
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
12.6.2008/410
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (kumottu)
5.6.2008/379
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (kumottu)
22.5.2008/333
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista (kumottu)
30.4.2008/299
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta (kumottu)
24.4.2008/278
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta (kumoutunut)
18.4.2008/261
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (kumottu)
18.4.2008/237
Laki Verohallinnosta (kumottu)
7.2.2008/90
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä (kumottu)
31.12.2007/4 v. 2008
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (kumottu)
28.12.2007/1477
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta (kumottu)
21.12.2007/1470
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä (kumottu)
20.12.2007/1469
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista (kumottu)
20.12.2007/1323
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa (kumottu)
5.12.2007/1185
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2008 (kumoutunut)
29.11.2007/1125
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2008 (kumoutunut)
30.11.2007/1093
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (kumottu)
26.10.2007/937
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (kumottu)
26.10.2007/922
Laki sijoituspalveluyrityksistä (kumottu)
29.8.2007/829
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (kumoutunut)
15.8.2007/816
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (kumottu)
17.8.2007/797
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (kumottu)
20.6.2007/752
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä (kumottu)
28.6.2007/735
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (kumoutunut)
14.6.2007/688
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
7.6.2007/660
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta (kumottu)
7.6.2007/659
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta (kumottu)
31.5.2007/636
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta (kumottu)
1.6.2007/632
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta (kumoutunut)
3.5.2007/627
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys (kumottu)
24.5.2007/614
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (kumoutunut)
16.5.2007/592
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta (kumottu)
16.5.2007/591
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta (kumottu)
30.4.2007/508
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys (kumottu)
13.4.2007/489
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta (kumottu)
13.4.2007/487
Laki rakennuksen energiatodistuksesta (kumottu)
13.4.2007/459
Tilintarkastuslaki (kumottu)
5.4.2007/394
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys (kumottu)
30.3.2007/349
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (kumottu)
30.3.2007/348
Laki julkisista hankinnoista (kumottu)
30.3.2007/322
Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista (määräaikainen)
29.3.2007/311
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (kumoutunut)
19.3.2007/302
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (kumottu)
2.3.2007/240
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä (kumottu)
2.3.2007/217
Taksiliikennelaki (kumottu)
22.2.2007/194
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta (kumottu)
9.2.2007/121
Laki luottolaitostoiminnasta (kumottu)
1.2.2007/89
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista (kumoutunut)
25.1.2007/44
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista (kumoutunut)
29.12.2006/1447
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista (kumottu)
29.12.2006/1443
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (kumottu)
29.12.2006/1440
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista (kumottu)
29.12.2006/1401
Rakennerahastolaki (kumottu)
22.12.2006/1360
Laki laivaväen luetteloinnista (kumottu)
22.12.2006/1336
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (kumottu)
22.12.2006/1296
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta (kumottu)
22.12.2006/1295
Valtion eläkelaki (kumottu)
22.12.2006/1266
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä (kumottu)
22.12.2006/1262
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista (kumottu)
22.12.2006/1259
Laki kasvinsuojeluaineista (kumottu)
8.12.2006/1114
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (kumottu)
7.12.2006/1111
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista (kumottu)
7.12.2006/1110
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (kumottu)
8.12.2006/1082
Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta (määräaikainen)
17.11.2006/995
Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä (kumottu)
10.11.2006/976
Laki vesikulkuneuvorekisteristä (kumottu)
18.9.2006/837
Oikeusministeriön asetus tutkintavankilana toimivista vankiloista (kumottu)
24.8.2006/731
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (kumottu)
17.8.2006/713
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (kumoutunut)
17.8.2006/705
Valtioneuvoston asetus passeista (kumottu)
21.7.2006/693
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (kumottu)
27.7.2006/670
Oikeusministeriön työjärjestys (kumottu)
21.7.2006/666
Laki Maaseutuvirastosta (kumottu)
28.6.2006/591
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (kumottu)
29.6.2006/555
Rautatielaki (kumottu)
29.6.2006/532
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista (kumottu)
21.6.2006/511
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta (kumottu)
21.6.2006/510
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta (kumottu)
21.6.2006/509
Valtioneuvoston asetus vankeudesta (kumottu)
1.6.2006/489
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä (kumottu)
2.6.2006/418
Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä (määräaikainen)
4.5.2006/321
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (kumottu)
16.2.2006/128
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (kumoutunut)
26.1.2006/84
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (kumoutunut)
27.1.2006/72
Nuorisolaki (kumottu)
20.1.2006/62
Laki koe-eläintoiminnasta (kumottu)
13.1.2006/25
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta (kumottu)
29.12.2005/1282
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
29.12.2005/1247
Laki Ilmailuhallinnosta (kumottu)
29.12.2005/1245
Laki Ilmailulaitoksesta (kumottu)
29.12.2005/1243
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta (kumoutunut)
29.12.2005/1242
Ilmailulaki (kumottu)
22.12.2005/1184
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (kumottu)
22.12.2005/1095
Laki Ratahallintokeskuksesta (kumottu)
22.12.2005/1094
Laki Rautatievirastosta (kumottu)
22.12.2005/1078
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta (määräaikainen)
17.11.2005/915
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (kumottu)
21.10.2005/827
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta (kumottu)
13.10.2005/826
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys (kumottu)
23.9.2005/782
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta (kumottu)
22.9.2005/755
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (kumottu)
15.9.2005/747
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta (kumoutunut)
26.8.2005/672
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (kumottu)
26.8.2005/663
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa (kumottu)
25.8.2005/652
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä (kumottu)
5.8.2005/621
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista (kumottu)
5.8.2005/609
Veronkantolaki (kumottu)
29.7.2005/608
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (kumoutunut)
15.7.2005/579
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa (kumottu)
15.7.2005/570
Laki vakuutusedustuksesta (kumottu)
15.7.2005/557
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (kumottu)
27.5.2005/360
Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta (määräaikainen)
4.5.2005/276
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista (määräaikainen)
29.4.2005/272
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (kumottu)
4.2.2005/68
Laki poliisikoulutuksesta (kumottu)
21.1.2005/22
Laki kosmeettisista valmisteista (kumottu)
30.12.2004/1378
Laki Metsähallituksesta (kumottu)
30.12.2004/1294
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta (kumottu)
30.12.2004/1284
Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksesta (kumoutunut)
21.12.2004/1196
Laki nuorisorangaistuksesta (kumottu)
21.12.2004/1167
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (kumottu)
2.12.2004/1084
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (kumottu)
12.11.2004/971
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista (kumottu)
9.9.2004/853
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (kumottu)
9.9.2004/852
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (kumottu)
19.8.2004/799
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta (kumottu)
30.7.2004/683
Päästökauppalaki (kumottu)
1.7.2004/623
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista (kumottu)
1.7.2004/619
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa (kumottu)
23.6.2004/581
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (kumottu)
16.6.2004/516
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (kumottu)
26.2.2004/160
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (kumoutunut)
30.1.2004/75
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (kumottu)
30.1.2004/62
Laki seutuvaltuustokokeilusta (kumottu)
20.1.2004/21
Yhdenvertaisuuslaki (kumottu)
19.12.2003/1196
Laki Senaatti-kiinteistöistä (kumottu)
4.12.2003/1036
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä (kumottu)
28.11.2003/1000
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa (kumoutunut)
27.11.2003/982
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta (kumottu)
21.11.2003/939
Laki Merenkulkulaitoksesta (kumottu)
21.11.2003/938
Laki Luotsausliikelaitoksesta (kumottu)
21.11.2003/937
Laki Varustamoliikelaitoksesta (kumottu)
4.9.2003/787
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (kumoutunut)
22.8.2003/761
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (kumottu)
24.7.2003/708
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä (kumottu)
18.7.2003/702
Laki kasvinterveyden suojelemisesta (kumottu)
10.7.2003/698
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta (kumoutunut)
3.7.2003/680
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä (kumoutunut)
27.6.2003/605
Rataverolaki (kumottu)
27.6.2003/587
Laki Rahoitustarkastuksesta (kumottu)
19.6.2003/585
Puolustusministeriön työjärjestys (kumottu)
18.6.2003/572
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (kumottu)
13.6.2003/550
Kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki (kumottu)
13.6.2003/549
Kunnallinen eläkelaki (kumottu)
13.6.2003/497
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (kumottu)
13.6.2003/468
Pelastuslaki (kumottu)
15.5.2003/407
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta (kumottu)
23.5.2003/393
Viestintämarkkinalaki (kumottu)
15.5.2003/362
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (kumottu)
9.5.2003/356
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta (kumottu)
15.5.2003/352
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (kumoutunut)
9.5.2003/351
Ammattikorkeakoululaki (kumottu)
9.5.2003/343
Laki Kainuun hallintokokeilusta (määräaikainen)
3.4.2003/270
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (kumottu)
28.3.2003/255
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi (kumottu)
19.3.2003/237
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta (kumoutunut)
13.3.2003/230
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (kumottu)
13.3.2003/228
Verkkotunnuslaki (kumottu)
7.3.2003/199
Laki Ratahallintokeskuksesta (kumottu)
7.3.2003/198
Rautatielaki (kumottu)
21.2.2003/132
Vakuutusoikeuslaki (kumottu)
14.2.2003/126
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista (kumottu)
24.1.2003/14
Laki sähköisistä allekirjoituksista (kumottu)
31.12.2002/1368
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista (kumottu)
30.12.2002/1351
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumottu)
30.12.2002/1350
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista (kumottu)
30.12.2002/1347
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta (kumoutunut)
30.12.2002/1346
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista (kumoutunut)
30.12.2002/1345
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä (kumoutunut)
30.12.2002/1318
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (kumottu)
30.12.2002/1306
Laki Koulutusrahastosta (kumottu)
30.12.2002/1295
Laki julkisesta työvoimapalvelusta (kumottu)
19.12.2002/1258
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (kumottu)
19.12.2002/1252
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista (kumoutunut)
19.12.2002/1251
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista (kumottu)
19.12.2002/1224
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (kumoutunut)
20.12.2002/1200
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2011 (määräaikainen)
20.12.2002/1192
Laki maahanmuuttajan erityistuesta (kumottu)
20.12.2002/1185
Laki valtion liikelaitoksista (kumottu)
19.12.2002/1176
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta (kumoutunut)
19.12.2002/1174
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003–2012 (kumoutunut)
19.12.2002/1171
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta (kumottu)
11.12.2002/1087
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (kumottu)
11.12.2002/1080
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta (kumottu)
11.12.2002/1070
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (kumottu)
11.12.2002/1058
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä (kumottu)
3.12.2002/1021
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista (kumottu)
3.12.2002/1017
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (kumottu)
14.11.2002/955
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (kumottu)
8.11.2002/914
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (kumottu)
1.11.2002/879
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta (kumottu)
22.8.2002/729
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä (kumottu)
16.8.2002/708
Väylämaksulaki (kumottu)
31.7.2002/641
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista (kumoutunut)
25.7.2002/625
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (määräaikainen)
12.7.2002/602
Alueiden kehittämislaki (kumottu)
28.6.2002/561
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (kumottu)
28.6.2002/560
Laki seutuyhteistyökokeilusta (kumottu)
19.6.2002/534
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (kumoutunut)
5.6.2002/458
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (kumottu)
31.5.2002/441
Laki liikennevahinkolautakunnasta (kumottu)
28.5.2002/425
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista (kumoutunut)
24.5.2002/422
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa (kumottu)
23.5.2002/390
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista (kumoutunut)
23.5.2002/389
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (kumottu)
12.4.2002/282
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (kumottu)
5.4.2002/258
Laki valtion oikeusaputoimistoista (kumottu)
8.3.2002/177
Laki turvallisuusselvityksistä (kumottu)
21.2.2002/144
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta (kumoutunut)
21.2.2002/141
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta (kumoutunut)
23.1.2002/57
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta (kumottu)
17.1.2002/27
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista (kumottu)
7.1.2002/15
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista (kumottu)
28.12.2001/1528
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä (kumottu)
28.12.2001/1527
Markkinaoikeuslaki (kumottu)
28.12.2001/1504
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (kumottu)
28.12.2001/1488
Osuuskuntalaki (kumottu)
27.12.2001/1484
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (kumottu)
22.11.2001/1129
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (kumottu)
30.11.2001/1117
Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä (kumottu)
23.11.2001/1056
Laki raha-automaattiavustuksista (kumottu)
23.11.2001/1055
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (kumottu)
23.11.2001/1054
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (kumottu)
16.11.2001/1015
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (kumottu)
15.11.2001/1012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista (kumoutunut)
11.10.2001/844
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (kumottu)
27.9.2001/825
Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista (kumottu)
9.8.2001/711
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (kumottu)
26.7.2001/697
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta (kumottu)
26.7.2001/687
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta (kumoutunut)
13.7.2001/660
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (kumottu)
13.7.2001/645
Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta (määräaikainen)
29.6.2001/625
Laki viestintähallinnosta (kumottu)
6.6.2001/487
Oikeusministeriön työjärjestys (kumottu)
8.6.2001/477
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (kumottu)
31.5.2001/461
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista (kumoutunut)
23.5.2001/409
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (kumottu)
26.4.2001/360
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys (kumottu)
6.4.2001/313
Postipalvelulaki (kumottu)
29.3.2001/295
Oikeusministeriön asetus yksityisen osakeyhtiön perusyhtiöjärjestyksestä (kumoutunut)
22.3.2001/277
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys (kumottu)
22.3.2001/275
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (kumottu)
22.3.2001/265
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä (kumottu)
22.3.2001/257
Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta (kumottu)
13.3.2001/218
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa (kumottu)
1.3.2001/216
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista (kumottu)
22.2.2001/175
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta (kumoutunut)
22.2.2001/166
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä (kumottu)
22.2.2001/163
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa (kumottu)
15.2.2001/146
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys (kumottu)
15.2.2001/145
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä (kumottu)
16.2.2001/136
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta (kumottu)
16.2.2001/135
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (kumottu)
8.2.2001/118
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista (kumoutunut)
8.2.2001/111
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta (kumoutunut)
23.1.2001/54
Valtiovarainministeriön työjärjestys (kumottu)
25.1.2001/52
Valtiovarainministeriön asetus liikeosakkeen verotusarvon perusteista (kumoutunut)
19.1.2001/24
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (kumottu)
28.12.2000/1297
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (kumottu)
21.12.2000/1214
Laki satovahinkojen korvaamisesta (kumottu)
21.12.2000/1200
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta (kumoutunut)
21.12.2000/1195
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (määräaikainen)
21.12.2000/1172
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita (kumottu)
21.12.2000/1162
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta (kumoutunut)
15.12.2000/1111
Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta (kumottu)
15.12.2000/1110
Laki Elintarvikevirastosta (kumottu)
15.12.2000/1068
Laki yritystoiminnan tukemisesta (kumottu)
7.12.2000/1039
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista (kumoutunut)
25.10.2000/978
Työministeriön työjärjestys (kumottu)
27.10.2000/888
Puolustusministeriön työjärjestys (kumottu)
26.10.2000/879
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä (kumottu)
21.9.2000/824
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (kumottu)
21.9.2000/823
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta (kumottu)
22.9.2000/811
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta (määräaikainen)
25.8.2000/776
Laki Valtion elokuvatarkastamosta (kumottu)
25.8.2000/775
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta (kumottu)
22.8.2000/774
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys (kumottu)
20.6.2000/745
Valtiontilintarkastajien johtosääntö (kumottu)
10.8.2000/741
Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta (kumoutunut)
10.8.2000/732
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä (kumottu)
10.8.2000/731
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä (kumottu)
4.8.2000/728
Siemenkauppalaki (kumottu)
3.8.2000/716
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (kumottu)
4.8.2000/713
Laki talous- ja velkaneuvonnasta (kumottu)
13.7.2000/700
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
13.7.2000/697
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta (kumoutunut)
29.6.2000/660
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta (kumoutunut)
29.6.2000/659
Valtioneuvoston asetus Tiehallinnosta (kumoutunut)
29.6.2000/658
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta (kumottu)
30.6.2000/646
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta (kumottu)
27.6.2000/623
Ulkoasiainministeriön työjärjestys (kumottu)
21.6.2000/622
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista (kumottu)
21.6.2000/621
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta (kumoutunut)
29.6.2000/617
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta (kumottu)
21.6.2000/610
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista (kumottu)
21.6.2000/604
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista (kumottu)
16.6.2000/581
Laki Geodeettisesta laitoksesta (kumottu)
12.6.2000/580
Sisäasiainministeriön työjärjestys (kumottu)
16.6.2000/575
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta (kumottu)
16.6.2000/569
Laki Tieliikelaitoksesta (kumottu)
16.6.2000/568
Laki Tiehallinnosta (kumottu)
16.6.2000/566
Laki Valtion taidemuseosta (kumottu)
13.6.2000/547
Ympäristöministeriön työjärjestys (kumottu)
31.5.2000/508
Maakaasumarkkinalaki (kumottu)
11.2.2000/507
Laki Energiamarkkinavirastosta (kumottu)
26.5.2000/483
Opetusministeriön työjärjestys (kumottu)
19.5.2000/461
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (kumottu)
17.5.2000/427
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä (kumoutunut)
12.5.2000/414
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (kumottu)
27.4.2000/404
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä (kumottu)
14.4.2000/363
Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta (kumottu)
30.3.2000/346
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä (kumottu)
23.3.2000/313
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä (kumottu)
16.3.2000/295
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä (kumottu)
17.3.2000/283
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista (kumottu)
17.3.2000/282
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa (kumoutunut)
9.3.2000/277
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta (kumoutunut)
2.3.2000/269
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta (kumoutunut)
1.3.2000/260
Oikeusministeriön asetus EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista (kumottu)
1.3.2000/258
Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta (kumottu)
22.2.2000/251
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö (kumottu)
25.2.2000/234
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta (kumottu)
25.2.2000/220
Panostaja-asetus (kumottu)
25.2.2000/219
Panostajalaki (kumottu)
25.2.2000/205
Laki tuomareiden nimittämisestä (kumottu)
18.2.2000/169
Ympäristönsuojeluasetus (kumottu)
18.2.2000/157
Hätäkeskuslaki (kumottu)
10.2.2000/128
Valtioneuvoston päätös ympäristölupavirastoista (kumoutunut)
4.2.2000/121
Asetus elokuvataiteen edistämisestä (kumottu)
4.2.2000/116
Asetus ympäristölupavirastoista (kumoutunut)
4.2.2000/113
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (kumottu)
4.2.2000/87
Laki ympäristölupavirastoista (kumottu)
4.2.2000/86
Ympäristönsuojelulaki (kumottu)
4.2.2000/81
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta (kumoutunut)
28.1.2000/65
Asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta (kumoutunut)
21.1.2000/45
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (kumottu)
21.1.2000/28
Laki elokuvataiteen edistämisestä (kumottu)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.