Vanhentuneet ajantasaiset

30.12.1999/1360
Asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta (kumoutunut)
30.12.1999/1359
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (kumottu)
30.12.1999/1354
Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (kumoutunut)
30.12.1999/1353
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (kumottu)
30.12.1999/1318
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (kumottu)
23.12.1999/1307
Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta (kumoutunut)
23.12.1999/1304
Asetus merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta (kumottu)
23.12.1999/1284
Kaavoitusmittausasetus (kumottu)
23.12.1999/1240
Kiinnitysluottopankkilaki (kumottu)
9.12.1999/1146
Laki lähetetyistä työntekijöistä (kumottu)
3.12.1999/1123
Asetus alusten katsastuksista (kumottu)
3.12.1999/1114
Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (kumottu)
12.11.1999/1032
Laki tasavallan presidentin palkkiosta (kumottu)
10.9.1999/889
Asetus holhoustoimesta (kumoutunut)
27.8.1999/869
Painelaitelaki (kumottu)
28.7.1999/829
Henkilökorttilaki (kumottu)
28.7.1999/821
Tilisiirtolaki (kumottu)
11.6.1999/723
Asetus yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (kumoutunut)
28.5.1999/701
Asetus tutkintavankeudesta (kumottu)
21.5.1999/610
Asetus rikesakkorikkomuksista (kumottu)
22.4.1999/565
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (kumottu)
30.4.1999/561
Pelastustoimilaki (kumottu)
22.4.1999/533
Laki järjestyksenvalvojista (kumottu)
22.4.1999/523
Henkilötietolaki (kumottu)
22.4.1999/517
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (kumottu)
22.4.1999/511
Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (kumoutunut)
9.4.1999/493
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (kumottu)
1.4.1999/467
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (kumottu)
1.4.1999/443
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (kumottu)
26.3.1999/438
Hallinto-oikeusasetus (kumoutunut)
12.3.1999/320
Laki rajavartiolaitoksesta (kumottu)
5.3.1999/268
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (kumottu)
5.3.1999/250
Vakuutusyhtiöasetus (kumoutunut)
5.2.1999/115
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (kumottu)
29.1.1999/102
Asetus Vakuutusvalvontavirastosta (kumoutunut)
29.1.1999/78
Laki Vakuutusvalvontavirastosta (kumottu)
29.1.1999/63
Rikosvahinkoasetus (kumoutunut)
29.1.1999/59
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (kumottu)
29.1.1999/48
Sijoitusrahastolaki (kumottu)
15.1.1999/14
Asetus televisio- ja radiotoiminnasta (kumottu)
30.12.1998/1197
Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä (kumottu)
30.12.1998/1176
Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta (kumottu)
23.12.1998/1112
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (kumottu)
23.12.1998/1100
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta (kumottu)
23.12.1998/1099
Laki ajoneuvojen katsastusluvista (kumottu)
23.12.1998/1093
Asetus työministeriöstä (kumottu)
18.12.1998/1078
Kirjastoasetus (kumottu)
18.12.1998/1058
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä (kumottu)
18.12.1998/1057
Asetus Kuluttajavirastosta (kumoutunut)
18.12.1998/1056
Laki Kuluttajavirastosta (kumottu)
18.12.1998/1055
Liikunta-asetus (kumoutunut)
18.12.1998/1054
Liikuntalaki (kumottu)
18.12.1998/1053
Asetus Senaatti-kiinteistöistä (kumoutunut)
18.12.1998/1052
Laki Valtion kiinteistölaitoksesta (kumottu)
18.12.1998/1031
Laki asuntojen korjausavustuksista (kumottu)
4.12.1998/925
Asetus laivavarusteista (kumottu)
4.12.1998/904
Kirjastolaki (kumottu)
25.11.1998/883
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (kumottu)
27.11.1998/868
Palkkaturva-asetus (kumottu)
16.11.1998/848
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa (kumoutunut)
6.11.1998/806
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (kumottu)
9.10.1998/744
Laki televisio- ja radiotoiminnasta (kumottu)
2.10.1998/717
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (kumottu)
4.9.1998/678
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta (kumottu)
4.9.1998/672
Elatusturva-asetus (kumoutunut)
7.8.1998/671
Elatusturvalaki (kumottu)
21.8.1998/635
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (kumottu)
21.8.1998/631
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (kumottu)
21.8.1998/630
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (kumottu)
21.8.1998/629
Lukiolaki (kumottu)
5.6.1998/396
Rehulaki (kumottu)
29.5.1998/374
Asetus Kansanterveyslaitoksesta (kumottu)
29.5.1998/359
Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista (kumoutunut)
29.5.1998/358
Asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä (kumoutunut)
13.3.1998/194
Asetus valtion oikeusaputoimistoista (kumoutunut)
26.2.1998/147
Valtioneuvoston päätös maakunnista (kumottu)
17.2.1998/132
Oikeusministeriön päätös valtion oikeusaputoimistojen ja niiden sivutoimistojen sijainnista (kumoutunut)
6.2.1998/116
Ylioppilaskunta-asetus (kumoutunut)
6.2.1998/115
Yliopistoasetus (kumoutunut)
6.2.1998/106
Laki valtion oikeusaputoimistoista (kumottu)
6.2.1998/104
Laki yleisestä oikeusavusta (kumottu)
6.2.1998/92
Luotsausasetus (kumoutunut)
6.2.1998/90
Luotsauslaki (kumottu)
30.1.1998/68
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä (kumottu)
30.1.1998/66
Asetus toimeentulotuesta (kumottu)
30.12.1997/1402
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta (kumottu)
30.12.1997/1395
Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (kumottu)
30.12.1997/1363
Työllisyysasetus (kumoutunut)
30.12.1997/1361
Asetus työmarkkinatuesta (kumottu)
19.12.1997/1297
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta (kumottu)
19.12.1997/1272
Asetus poliisikoulutuksesta (kumottu)
19.12.1997/1256
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta (kumoutunut)
19.12.1997/1241
Laki laitteiden energiatehokkuudesta (kumottu)
19.12.1997/1196
Kuntajakolaki (kumottu)
21.11.1997/1015
Asetus kihlakunnansyyttäjästä (kumottu)
23.10.1997/962
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (kumottu)
24.10.1997/958
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (kumottu)
19.9.1997/886
Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä (kumoutunut)
4.9.1997/861
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (kumottu)
11.7.1997/786
Laki yritystuen yleisistä ehdoista (kumottu)
24.7.1997/708
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta (kumottu)
27.6.1997/646
Laki yliopistolain voimaanpanosta (kumottu)
27.6.1997/645
Yliopistolaki (kumottu)
27.6.1997/617
Laki eläinten lääkitsemisestä (kumottu)
30.5.1997/520
Asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta (kumoutunut)
30.5.1997/519
Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (kumottu)
30.5.1997/508
Asetus lapseksiottamisesta (kumoutunut)
7.5.1997/424
Telemarkkina-asetus (kumottu)
30.4.1997/396
Viestintämarkkinalaki (kumottu)
18.4.1997/324
Ajoneuvoveroasetus (kumoutunut)
26.3.1997/287
Laki lelujen turvallisuudesta (kumottu)
11.3.1997/209
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta (kumoutunut)
11.3.1997/199
Laki yleisistä syyttäjistä (kumottu)
14.2.1997/163
Asetus työneuvostosta (kumoutunut)
14.2.1997/162
Asetus opetusministeriöstä (kumottu)
7.2.1997/120
Lääninhallitusasetus (kumoutunut)
7.2.1997/108
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta (kumoutunut)
31.1.1997/93
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista (kumoutunut)
10.1.1997/23
Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista (kumottu)
10.1.1997/22
Lääninhallituslaki (kumottu)
30.12.1996/1340
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta (kumottu)
30.12.1996/1332
Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (kumottu)
30.12.1996/1311
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (kumoutunut)
30.12.1996/1305
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta (kumottu)
30.12.1996/1301
Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin (kumottu)
30.12.1996/1271
Asetus kuntien valtionosuudesta (kumoutunut)
30.12.1996/1269
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (kumottu)
20.12.1996/1227
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä (kumottu)
20.12.1996/1200
Metsäasetus (kumottu)
20.12.1996/1197
Laki maaseutuelinkeinotilastoista (kumottu)
20.12.1996/1195
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (kumottu)
20.12.1996/1147
Kuntien valtionosuuslaki (kumottu)
12.12.1996/1117
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta (kumottu)
20.12.1996/1111
Laki ajoneuvoverosta (kumottu)
12.12.1996/1094
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (kumottu)
12.12.1996/1066
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (kumoutunut)
12.12.1996/1058
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (määräaikainen)
12.12.1996/1055
Laki yhdyskuntapalvelusta (kumottu)
5.12.1996/958
Kaupanvahvistaja-asetus (kumottu)
16.8.1996/632
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (kumottu)
9.8.1996/605
Työaikalaki (kumottu)
9.8.1996/603
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (kumottu)
26.7.1996/586
Hallintolainkäyttölaki (kumottu)
26.7.1996/580
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa (kumottu)
26.7.1996/579
Laki sijoituspalveluyrityksistä (kumottu)
26.7.1996/535
Laki keskusverolautakunnasta (kumottu)
28.6.1996/498
Sähköturvallisuusasetus (kumoutunut)
28.6.1996/495
Jäteverolaki (kumottu)
28.6.1996/491
Asetus eläinten kuljetuksesta (kumoutunut)
28.6.1996/484
Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta (kumottu)
28.6.1996/483
Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä (määräaikainen)
20.6.1996/452
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta (kumottu)
14.6.1996/410
Sähköturvallisuuslaki (kumottu)
7.6.1996/387
Sotilasilmailuasetus (kumoutunut)
10.5.1996/319
Asetus ulosottotoimen hallinnosta (kumoutunut)
22.3.1996/195
Laki kihlakunnansyyttäjästä (kumottu)
15.3.1996/166
Rekisterihallintolaki (kumottu)
26.2.1996/118
Ilmailuasetus (kumoutunut)
12.2.1996/79
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta (kumoutunut)
26.1.1996/64
Asetus helikopteritoiminnasta aluksella (kumoutunut)
29.12.1995/1758
Asetus moottoriajoneuvoverosta (kumoutunut)
22.12.1995/1707
Verohallintoasetus (kumottu)
18.12.1995/1598
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (kumottu)
18.12.1995/1597
Asetus ajoneuvohallintokeskuksesta (kumoutunut)
18.12.1995/1592
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta (kumottu)
18.12.1995/1557
Verohallintolaki (kumottu)
18.12.1995/1522
Valtioneuvoston ohjesääntö (kumottu)
18.12.1995/1474
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta (kumottu)
8.12.1995/1382
Laki tasavallan presidentin kansliasta (kumottu)
28.11.1995/1346
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta (kumottu)
3.11.1995/1251
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa (kumottu)
12.10.1995/1246
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä (kumottu)
15.9.1995/1116
Asetus poliisin henkilörekistereistä (kumoutunut)
8.9.1995/1112
Poliisiasetus (kumottu)
21.8.1995/1071
Laki turvatekniikan keskuksesta (kumottu)
16.6.1995/878
Vankeinhoitoasetus (kumottu)
7.6.1995/854
Asuntokauppa-asetus (kumottu)
7.6.1995/853
Viihdelaiteasetus (kumottu)
19.5.1995/808
Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään (kumottu)
7.4.1995/509
Laki poliisin henkilörekistereistä (kumottu)
7.4.1995/493
Poliisilaki (kumottu)
17.3.1995/386
Sähkömarkkinalaki (kumottu)
17.3.1995/366
Asetus valmismatkaliikkeistä (kumoutunut)
17.3.1995/365
Kuntalaki (kumottu)
17.3.1995/361
Elintarvikelaki (kumottu)
3.3.1995/283
Asetus Ratahallintokeskuksesta (kumottu)
3.3.1995/281
Ilmailulaki (kumottu)
3.3.1995/266
Asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (kumottu)
3.3.1995/256
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista (kumoutunut)
3.3.1995/255
Laki ammattikorkeakouluopinnoista (kumottu)
24.2.1995/236
Totopeliasetus (kumoutunut)
24.2.1995/235
Nuorisotyölaki (kumottu)
17.2.1995/212
Asetus ilmatieteen laitoksesta (kumottu)
3.2.1995/157
Asetus ulkomaalaisvirastosta (kumottu)
24.1.1995/93
Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (kumoutunut)
24.1.1995/57
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista (kumottu)
24.1.1995/55
Laki ympäristöhallinnosta (kumottu)
5.1.1995/21
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä (kumottu)
31.12.1994/1594
Laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta (kumottu)
31.12.1994/1543
Tulliasetus (kumoutunut)
29.12.1994/1515
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä (kumottu)
29.12.1994/1505
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (kumottu)
29.12.1994/1474
Laki virvoitusjuomaverosta (kumottu)
29.12.1994/1469
Valmisteverotuslaki (kumottu)
29.12.1994/1466
Tullilaki (kumottu)
29.12.1994/1412
Laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (kumottu)
22.12.1994/1384
Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta (kumottu)
21.12.1994/1380
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (kumottu)
22.12.1994/1379
Tilintarkastusasetus (kumottu)
22.12.1994/1376
Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä (kumottu)
22.12.1994/1373
Laki eduskunnan virkamiehistä (kumottu)
21.12.1994/1314
Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (kumottu)
16.12.1994/1276
Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (kumottu)
16.12.1994/1222
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (määräaikainen)
16.12.1994/1221
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä (kumottu)
16.12.1994/1220
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä (kumottu)
16.12.1994/1203
Kasvinsuojelulaki (kumottu)
16.12.1994/1184
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä (kumottu)
8.12.1994/1156
Laki yksityisistä yleisistä satamista (kumottu)
8.12.1994/1152
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta (kumoutunut)
8.12.1994/1146
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta (kumottu)
8.12.1994/1143
Alkoholilaki (kumottu)
8.12.1994/1139
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta (kumottu)
8.12.1994/1100
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (kumottu)
28.11.1994/1080
Laki valmismatkaliikkeistä (kumottu)
28.11.1994/1079
Valmismatkalaki (kumottu)
21.11.1994/1000
Ylioppilastutkintoasetus (kumottu)
4.11.1994/968
Laki veripalvelutoiminnasta (kumottu)
4.11.1994/958
Asetus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (kumottu)
28.10.1994/936
Tilintarkastuslaki (kumottu)
19.8.1994/786
Asetus korkeimmasta oikeudesta (kumoutunut)
15.7.1994/669
Asetus yleisistä kielitutkinnoista (kumoutunut)
15.7.1994/668
Laki yleisistä kielitutkinnoista (kumottu)
15.7.1994/666
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (kumoutunut)
15.7.1994/658
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä (määräaikainen)
23.6.1994/629
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (kumottu)
28.6.1994/565
Asetus sairaankuljetuksesta (kumoutunut)
10.6.1994/468
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (kumottu)
3.6.1994/436
Asetus valtion rakennusurakoista (kumoutunut)
27.5.1994/389
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (kumottu)
16.5.1994/351
Kotikunta-asetus (kumottu)
22.4.1994/305
Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä (kumottu)
8.4.1994/260
Opintotukiasetus (kumottu)
30.3.1994/238
Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle (kumottu)
18.3.1994/211
Hovioikeusasetus (kumoutunut)
18.2.1994/142
Ulkomaalaisasetus (kumottu)
21.1.1994/62
Tilastolaki (kumottu)
21.1.1994/56
Hovioikeuslaki (kumottu)
21.1.1994/50
Arvonlisäveroasetus (kumottu)
30.12.1993/1608
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (kumottu)
30.12.1993/1607
Laki luottolaitostoiminnasta (kumottu)
30.12.1993/1603
Huumausaineasetus (kumoutunut)
30.12.1993/1573
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (kumottu)
30.12.1993/1542
Laki työmarkkinatuesta (kumottu)
22.12.1993/1434
Kaasulaiteasetus (kumottu)
22.12.1993/1416
Asetus valtion hankinnoista (kumoutunut)
22.12.1993/1390
Jäteasetus (kumottu)
22.12.1993/1369
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
17.12.1993/1289
Huumausainelaki (kumottu)
17.12.1993/1253
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista (kumoutunut)
17.12.1993/1251
Työvoimapalveluasetus (kumoutunut)
17.12.1993/1169
Laki Metsähallituksesta (kumottu)
10.12.1993/1135
Laki alueiden kehittämisestä (kumottu)
3.12.1993/1072
Jätelaki (kumottu)
3.12.1993/1058
Maakaasuasetus (kumottu)
26.11.1993/1032
Asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa (kumottu)
26.11.1993/1026
Asetus rangaistusmääräysmenettelystä (kumoutunut)
26.11.1993/1005
Työvoimapalvelulaki (kumottu)
12.11.1993/954
Asetus sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa (kumoutunut)
12.11.1993/949
Asumistukiasetus (kumoutunut)
20.10.1993/900
Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa (kumottu)
22.10.1993/886
Väestötietoasetus (kumoutunut)
16.9.1993/838
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (kumottu)
16.9.1993/821
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista (kumottu)
20.8.1993/794
Kotieläinjalostuslaki (kumottu)
26.7.1993/711
Nestekaasuasetus (kumottu)
26.7.1993/701
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
26.7.1993/692
Laki rangaistusmääräysmenettelystä (kumottu)
12.7.1993/675
Kemikaaliasetus (kumoutunut)
28.6.1993/636
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (kumoutunut)
28.6.1993/635
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (kumoutunut)
28.6.1993/594
Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa (kumottu)
28.6.1993/582
Käräjäoikeusasetus (kumoutunut)
28.6.1993/581
Käräjäoikeuslaki (kumottu)
11.6.1993/507
Väestötietolaki (kumottu)
11.6.1993/503
Rahoitustarkastuslaki (kumottu)
28.5.1993/473
Räjähdeasetus (kumottu)
13.4.1993/337
Laki polttoainemaksusta (kumottu)
2.4.1993/318
Asetus omaishoidon tuesta (kumoutunut)
19.2.1993/251
Laki vakuutuksenvälittäjistä (kumottu)
8.3.1993/241
Veikkausasetus (kumoutunut)
26.2.1993/232
Lannoitelaki (kumottu)
12.2.1993/183
Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (kumottu)
12.2.1993/176
Asetus työsuojeluhallinnosta (kumoutunut)
29.1.1993/132
Asetus lääkelaitoksesta (kumoutunut)
25.1.1993/66
Asetus kilpailuvirastosta (kumoutunut)
25.1.1993/35
Laki lääkelaitoksesta (kumottu)
30.12.1992/1702
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta (kumottu)
30.12.1992/1612
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (kumottu)
30.12.1992/1575
Kirjanpitoasetus (kumoutunut)
30.12.1992/1537
Varallisuusverolaki (kumottu)
23.12.1992/1505
Laki julkisista hankinnoista (kumottu)
18.12.1992/1391
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta (kumottu)
18.12.1992/1336
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä (kumottu)
11.12.1992/1312
Museoasetus (kumottu)
4.12.1992/1257
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (kumoutunut)
4.12.1992/1256
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (kumottu)
4.12.1992/1203
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta (kumottu)
4.12.1992/1201
Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta (kumottu)
4.12.1992/1200
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta (kumottu)
27.11.1992/1120
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (kumottu)
27.11.1992/1074
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (kumottu)
27.11.1992/1073
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (kumottu)
20.11.1992/1056
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa (kumoutunut)
4.9.1992/857
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista (kumottu)
21.8.1992/800
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä (kumoutunut)
21.8.1992/799
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta (kumoutunut)
21.8.1992/797
Laki lasten kotihoidon tuesta (kumottu)
21.8.1992/789
Laki kasvinjalostajanoikeudesta (kumottu)
3.8.1992/729
Museolaki (kumottu)
3.8.1992/728
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (kumottu)
20.7.1992/667
Asetus puolustusvoimista (kumoutunut)
26.6.1992/576
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä (kumottu)
26.6.1992/575
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta (kumottu)
26.6.1992/560
Sotilasajoneuvoasetus (kumottu)
12.6.1992/521
Asetus elintarvikelisäaineista (kumottu)
27.5.1992/485
Asetus kilpailuneuvostosta (kumoutunut)
27.5.1992/481
Laki kilpailuneuvostosta (kumottu)
27.5.1992/480
Laki kilpailunrajoituksista (kumottu)
30.4.1992/379
Laki valtion vakuusrahastosta (kumottu)
3.4.1992/312
Perhehoitajalaki (kumottu)
20.3.1992/278
Oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista (kumottu)
6.3.1992/234
Asetus arkistolaitoksesta (kumoutunut)
14.2.1992/119
Asetus museovirastosta (kumoutunut)
14.2.1992/105
Asetus tilastokeskuksesta (kumottu)
31.1.1992/72
Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa (kumottu)
17.1.1992/31
Asetus alusten radiolaitteista (kumottu)
30.12.1991/1725
Siviilipalvelusasetus (kumoutunut)
30.12.1991/1723
Siviilipalveluslaki (kumottu)
30.12.1991/1707
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta (kumottu)
20.12.1991/1558
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa (kumottu)
20.9.1991/1208
Metsäveroasetus (kumottu)
20.9.1991/1207
Asetus hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (kumoutunut)
6.9.1991/1201
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (kumoutunut)
23.8.1991/1161
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta (kumoutunut)
22.7.1991/1080
Valmiuslaki (kumottu)
22.7.1991/1073
Asetus arvo-osuusjärjestelmästä (kumoutunut)
22.7.1991/1046
Asetus metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (kumoutunut)
22.7.1991/1045
Asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta (kumoutunut)
28.6.1991/1015
Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (kumoutunut)
28.6.1991/978
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista (kumottu)
17.5.1991/826
Laki arvo-osuusjärjestelmästä (kumottu)
17.5.1991/811
Asunto-osakeyhtiöasetus (kumoutunut)
17.5.1991/809
Asunto-osakeyhtiölaki (kumottu)
26.4.1991/769
Asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta (kumottu)
19.4.1991/740
Laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (kumottu)
19.4.1991/727
Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä (kumottu)
12.4.1991/678
Asetus mittatekniikan keskuksesta (kumoutunut)
12.4.1991/654
Merimieseläkeasetus (kumoutunut)
27.3.1991/625
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (kumottu)
27.3.1991/611
Kuntoutusrahalaki (kumottu)
27.3.1991/610
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta (kumottu)
27.3.1991/604
Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä (kumottu)
27.3.1991/592
Säteilylaki (kumottu)
8.3.1991/516
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (kumottu)
8.3.1991/505
Laki maanmittauslaitoksesta (kumottu)
8.3.1991/496
Asetus pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle (kumoutunut)
8.3.1991/494
Porotalousasetus (kumoutunut)
8.3.1991/492
Luontaiselinkeinoasetus (kumoutunut)
22.2.1991/378
Ulkomaalaislaki (kumottu)
22.2.1991/371
Asetus tullilaitoksesta (kumottu)
22.2.1991/365
Puutavaranmittausasetus (kumoutunut)
22.2.1991/364
Puutavaranmittauslaki (kumottu)
15.2.1991/343
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (kumottu)
15.2.1991/342
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä (kumottu)
15.2.1991/306
Asetus valtiokonttorista (kumottu)
8.2.1991/263
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (kumottu)
8.2.1991/248
Maaseutuelinkeinoasetus (kumoutunut)
1.2.1991/238
Laki kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta (kumottu)
8.2.1991/228
Laki tullilaitoksesta (kumottu)
25.1.1991/183
Asetus opetushallituksesta (kumottu)
25.1.1991/182
Laki opetushallituksesta (kumottu)
11.1.1991/38
Yhteismetsäasetus (kumoutunut)
11.1.1991/37
Yhteismetsälaki (kumottu)
28.12.1990/1368
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumoutunut)
28.12.1990/1271
Osuuspankkilaki (kumottu)
28.12.1990/1270
Säästöpankkilaki (kumottu)
28.12.1990/1269
Liikepankkilaki (kumottu)
28.12.1990/1260
Asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta (kumottu)
28.12.1990/1259
Asetus yhdyskuntapalvelusta (kumottu)
21.12.1990/1211
Sotilastapaturmalaki (kumottu)
14.12.1990/1123
Laki Ilmailulaitoksesta (kumottu)
30.11.1990/1039
Eläinlääkintähuoltoasetus (kumottu)
7.9.1990/846
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta (kumoutunut)
7.9.1990/845
Ajokorttiasetus (kumoutunut)
24.8.1990/735
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta (kumoutunut)
17.8.1990/685
Eläinlääkintähuoltolaki (kumottu)
29.6.1990/611
Asetus eläinten lääkitsemisestä (kumottu)
15.6.1990/537
Laki koulutus- ja erorahastosta (kumottu)
14.6.1990/531
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain täytäntöönpanosta (kumoutunut)
18.5.1990/449
Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta (kumottu)
9.3.1990/242
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta (kumottu)
9.2.1990/126
Asetus tielaitoksesta (kumoutunut)
9.2.1990/112
Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta (kumottu)
5.1.1990/13
Laki merenkulkulaitoksesta (kumottu)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.