Vanhentuneet ajantasaiset

28.12.1979/1080
Kaupanvahvistaja-asetus (kumoutunut)
28.12.1979/1062
Vakuutusyhtiölaki (kumottu)
14.12.1979/898
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta (kumottu)
27.7.1979/642
Eläkkeensaajien asumistukiasetus (kumoutunut)
29.6.1979/590
Laki koiraverosta (kumottu)
16.3.1979/300
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (kumottu)
8.12.1978/940
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta (kumoutunut)
1.12.1978/903
Veronkantoasetus (kumottu)
29.9.1978/743
Työterveyshuoltolaki (kumottu)
29.9.1978/735
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta (kumottu)
29.9.1978/734
Osakeyhtiölaki (kumottu)
22.9.1978/725
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (kumottu)
31.8.1978/687
Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (kumottu)
18.8.1978/641
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä (kumoutunut)
11.8.1978/611
Veronkantolaki (kumottu)
28.7.1978/591
Eläkkeensaajien asumistukilaki (kumottu)
29.6.1978/533
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta (kumoutunut)
16.6.1978/468
Asetus valtion perimiskuitista (kumottu)
7.6.1978/445
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (kumottu)
7.6.1978/423
Merimieslaki (kumottu)
2.5.1978/324
Asetus virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta (kumoutunut)
20.4.1978/284
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista (kumottu)
20.1.1978/42
Laki kuluttajavalituslautakunnasta (kumottu)
16.12.1977/951
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta (kumottu)
2.12.1977/872
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta (kumottu)
30.9.1977/702
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta (kumoutunut)
27.5.1977/409
Teräaseasetus (kumoutunut)
7.4.1977/315
Juustoasetus (kumottu)
18.3.1977/271
Rintamasotilaseläkeasetus (kumottu)
25.2.1977/225
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (kumoutunut)
28.1.1977/108
Teräaselaki (kumottu)
13.8.1976/693
Tupakkalaki (kumottu)
13.8.1976/674
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista (kumoutunut)
13.8.1976/673
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta (kumoutunut)
5.9.1975/702
Laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista (kumottu)
5.9.1975/701
Laki isyyslain voimaanpanosta (kumottu)
5.9.1975/700
Isyyslaki (kumottu)
13.6.1975/447
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta (kumottu)
4.6.1975/408
Asumistukilaki (kumottu)
18.4.1975/264
Asetus ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä (kumoutunut)
28.2.1975/151
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä (kumottu)
31.12.1974/1086
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta (kumottu)
20.12.1974/998
Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta (kumottu)
20.12.1974/970
Laki evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta (kumottu)
20.12.1974/969
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista (kumottu)
15.11.1974/839
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä (kumottu)
19.7.1974/615
Laki tutkintavankeudesta (kumottu)
31.5.1974/402
Laki puolustusvoimista (kumottu)
24.5.1974/379
Laki öljysuojarahastosta (kumottu)
24.5.1974/378
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (kumottu)
24.1.1974/75
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (kumottu)
18.1.1974/51
Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (kumottu)
21.12.1973/954
Asetus työsuojelun valvonnasta (kumoutunut)
21.12.1973/940
Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa (kumoutunut)
21.12.1973/935
Rikosvahinkolaki (kumottu)
31.8.1973/692
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta (kumottu)
10.8.1973/650
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa (kumottu)
21.6.1973/549
Paineastia-asetus (kumoutunut)
30.3.1973/272
Vuosilomalaki (kumottu)
16.3.1973/239
Asetus lasten päivähoidosta (kumottu)
23.2.1973/186
Laki matkailun edistämiskeskuksesta (kumottu)
16.2.1973/131
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (kumottu)
2.2.1973/87
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä (kumottu)
19.1.1973/36
Varhaiskasvatuslaki (kumottu)
11.2.1972/144
Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta (kumottu)
14.1.1972/31
Laki museovirastosta (kumottu)
5.8.1971/621
Radiovastuuasetus (kumoutunut)
11.6.1971/448
Asetus pakkolaitoksesta (kumoutunut)
2.4.1971/272
Laki ennakkotiedosta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa (kumottu)
12.3.1971/219
Radiovastuulaki (kumottu)
5.8.1970/616
Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta (kumottu)
17.9.1970/600
Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta (kumottu)
5.8.1970/545
Asetus pysäköintivirhemaksusta (kumoutunut)
12.6.1970/399
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkeasetus (kumoutunut)
29.5.1970/361
Kastroimisasetus (kumoutunut)
22.5.1970/351
Asetus eräistä peliautomaateista ja pelilaitteista (kumoutunut)
30.4.1970/320
Työsopimuslaki (kumottu)
24.4.1970/282
Kastroimislaki (kumottu)
10.4.1970/258
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki (kumottu)
3.4.1970/248
Laki pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
6.3.1970/179
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta (kumoutunut)
19.12.1969/824
Tavara-arpajaisasetus (kumoutunut)
7.11.1969/667
Maatalousyrittäjien eläkeasetus (kumoutunut)
10.10.1969/632
Asetus lapsen hoitotuesta (kumoutunut)
8.8.1969/521
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta (kumottu)
14.7.1969/468
Yrittäjien eläkelaki (kumottu)
14.7.1969/467
Maatalousyrittäjien eläkelaki (kumottu)
4.7.1969/444
Laki lapsen hoitotuesta (kumottu)
24.6.1969/436
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta (kumoutunut)
13.6.1969/384
Asetus eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä (kumoutunut)
13.6.1969/382
Laki eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä (kumottu)
23.5.1969/327
Torjunta-ainelaki (kumottu)
23.5.1969/321
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta (kumottu)
28.2.1969/152
Veneliikenneasetus (kumottu)
17.1.1969/38
Perhe-eläkelaki (kumottu)
31.12.1968/797
Asetus valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (kumoutunut)
31.12.1968/796
Valtion perhe-eläkeasetus (kumoutunut)
31.12.1968/775
Valtion perhe-eläkelain voimaanpanolaki (kumottu)
31.12.1968/774
Valtion perhe-eläkelaki (kumottu)
22.11.1968/635
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa (kumoutunut)
26.7.1968/459
Alkoholilaki (kumottu)
28.6.1968/401
Kansalaisuuslaki (kumottu)
29.12.1967/676
Raha-automaattiasetus (kumottu)
22.12.1967/585
Laki ilmatieteen laitoksesta (kumottu)
15.12.1967/552
Laki patenttiasiamiehistä (kumottu)
14.7.1967/328
Laki taiteen edistämisen järjestelystä (kumottu)
30.12.1966/722
Laki moottoriajoneuvoverosta (kumottu)
16.12.1966/662
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa (kumoutunut)
16.12.1966/661
Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (kumoutunut)
16.12.1966/660
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (kumottu)
9.12.1966/618
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetus (kumoutunut)
9.12.1966/611
Valtion eläkeasetus (kumoutunut)
19.8.1966/449
Tontinvuokra-asetus (kumottu)
20.5.1966/298
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (kumottu)
20.5.1966/281
Valtion eläkelain voimaanpanolaki (kumottu)
20.5.1966/280
Valtion eläkelaki (kumottu)
15.4.1966/232
Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa (kumottu)
25.2.1966/106
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista (kumottu)
21.1.1966/19
Asetus talousneuvostosta (kumoutunut)
14.1.1966/2
Laki talousneuvostosta (kumottu)
17.12.1965/663
Kaivosasetus (kumoutunut)
17.9.1965/503
Kaivoslaki (kumottu)
14.4.1965/219
Vakauslaki (kumottu)
5.3.1965/149
Mannermaajalustalaki (kumottu)
24.7.1964/422
Asetus tarkastuslautakunnasta (kumoutunut)
30.4.1964/202
Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (kumottu)
10.1.1964/7
Tavaramerkkilaki (kumottu)
1.11.1963/473
Sairausvakuutusasetus (kumoutunut)
4.7.1963/366
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (kumottu)
4.7.1963/364
Sairausvakuutuslaki (kumottu)
20.6.1963/318
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta (kumottu)
14.9.1962/479
Vientitakuulaki (kumottu)
15.6.1962/358
Laki yksityisistä teistä (kumottu)
6.4.1962/282
Vesiasetus (kumottu)
23.2.1962/183
Työntekijäin eläkeasetus (kumoutunut)
9.2.1962/134
Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (kumottu)
1.12.1961/570
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta (kumottu)
8.7.1961/395
Työntekijäin eläkelaki (kumottu)
29.6.1961/368
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (kumoutunut)
29.6.1961/367
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (kumottu)
19.5.1961/266
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista (kumottu)
19.5.1961/264
Vesilaki (kumottu)
9.6.1960/287
Laki julkisesta notaarista (kumottu)
9.6.1960/282
Rajakuntien tilusjärjestelylaki (kumottu)
3.6.1960/270
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä (kumottu)
17.7.1959/324
Liikennevakuutusasetus (kumoutunut)
26.6.1959/279
Liikennevakuutuslaki (kumottu)
28.6.1958/299
Työturvallisuuslaki (kumottu)
17.1.1958/14
Laki vakuutusoikeudesta (kumottu)
30.12.1957/482
Asetus yleisistä teistä (kumoutunut)
28.12.1956/689
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta (kumottu)
7.12.1956/594
Kansaneläkeasetus (kumoutunut)
8.6.1956/348
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin (kumottu)
8.6.1956/347
Kansaneläkelaki (kumottu)
26.1.1956/72
Merimieseläkelaki (kumottu)
6.5.1955/229
Laki valtioneuvoston jäsenten palkkioista (kumottu)
17.12.1954/468
Asetus lästimaksusta (kumoutunut)
21.6.1954/277
Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (kumoutunut)
28.5.1954/248
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta (kumottu)
28.5.1954/247
Osuuskuntalaki (kumottu)
21.5.1954/246
Laki vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä (kumottu)
21.5.1954/245
Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen (kumottu)
21.5.1954/243
Laki yleisistä teistä (kumottu)
26.2.1954/75
Asetus asiakirjain lähettämisestä (kumoutunut)
26.2.1954/74
Laki asiakirjain lähettämisestä (kumottu)
9.7.1953/317
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä (kumottu)
29.6.1953/294
Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta (kumottu)
19.6.1953/263
Laki räjähdysvaarallisista aineista (kumottu)
26.1.1951/63
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta (kumoutunut)
15.9.1950/452
Asevelvollisuuslaki (kumottu)
9.12.1948/853
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta valtion töissä (kumoutunut)
10.12.1948/852
Asetus eräistä työtapaturmina korvattavista vammoista (kumottu)
10.12.1948/851
Asetus opiskelutapaturman korvaamisesta (kumoutunut)
3.12.1948/850
Asetus tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta (kumoutunut)
20.8.1948/608
Tapaturmavakuutuslaki (kumottu)
17.5.1947/404
Rajavyöhykeasetus (kumoutunut)
17.5.1947/403
Rajavyöhykelaki (kumottu)
21.2.1946/148
Laki apteekkimaksusta (kumottu)
29.12.1944/1035
Laki eräiden kirkollisten suoritusten perusteista (kumottu)
14.7.1944/479
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta (kumottu)
11.2.1944/112
Asetus yksityisetsivän ammatista (kumottu)
6.8.1943/663
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta (kumottu)
6.8.1943/662
Leimaverolaki (kumottu)
27.3.1943/310
Oikeusministeriön päätös nuorista rikoksentekijöistä (kumoutunut)
18.12.1942/1001
Asetus nuorista rikoksentekijöistä (kumoutunut)
6.3.1942/197
Standardisoimislaki (kumottu)
5.12.1941/895
Laki kirkon keskusrahastosta (kumottu)
31.5.1940/262
Laki nuorista rikoksentekijöistä (kumottu)
8.4.1938/154
Väestölaskentalaki (kumottu)
14.1.1938/23
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle (kumottu)
8.5.1936/189
Laki lästimaksusta (kumottu)
25.10.1935/311
Asetus ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta annetun lain toimeenpanosta (kumoutunut)
12.4.1935/158
Laki ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta (kumottu)
14.4.1934/164
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista (kumottu)
10.5.1932/141
Laki alioikeuden istuntojen pitämisestä muualla kuin varsinaisessa istuntopaikassa (kumottu)
9.5.1932/135
Laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä (kumottu)
9.10.1931/279
Asetus ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta (kumottu)
13.5.1931/168
Laki valtion teollisuuslaitosten hoidon ja käytön yleisistä perusteista (kumottu)
31.5.1930/215
Asetus siitä, miten korvauksia on maksettava asioissa, jotka koskevat virka-avun antamista ulkomaan oikeusviranomaisille taikka eräille kansainvälisille elimille (kumottu)
31.5.1930/214
Asetus Suomen viranomaisten eräille kansainvälisille elimille annettavasta virka-avusta (kumottu)
5.4.1930/109
Säätiölaki (kumottu)
5.12.1929/379
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (kumottu)
8.1.1927/4
Laki todistelusta oikeuden valvomista varten ulkomaalla (kumottu)
22.10.1926/272
Asetus tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista (kumottu)
23.4.1926/113
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen (kumottu)
23.4.1926/101
Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö (kumottu)
2.2.1925/34
Laki julkisista kuulutuksista (kumottu)
17.4.1924/103
Asetus kauppa-aluksista (kumottu)
21.4.1923/106
Asetus kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista (kumoutunut)
29.12.1922/334
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta (kumottu)
29.12.1922/311
Asetus kielilain täytäntöönpanosta (kumoutunut)
10.11.1922/267
Uskonnonvapauslaki (kumottu)
1.6.1922/149
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (kumottu)
1.6.1922/148
Kielilaki (kumottu)
30.3.1922/78
Laki valtioneuvostosta (kumottu)
10.6.1921/171
Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa (kumottu)
18.2.1921/47
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta (kumottu)
4.1.1919/1
Painovapauslaki (kumottu)
22.7.1918/74B
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (kumottu)
22.7.1918/74A
Laki Korkeimmasta oikeudesta (kumottu)
23.4.1901/15
Laki kuolleeksi julistamisesta (kumottu)
31.10.1896/37
Ulosottoasetus (kumottu)
3.12.1895/37A
Asetus uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarin otettava (kumottu)
3.12.1895/37
Ulosottolaki (kumottu)
19.12.1889/39A
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta (kumottu)
9.11.1868/31
Konkurssisääntö (kumottu)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.