Seurattu SDK 373/2021 saakka.

26.9.2013/695

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta 2013, meijereille myöntää maidon kuljetusavustusta vuodelta 2012 ja keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea vuodelta 2013 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai poroteurastamoon tapahtuviin nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) maidolla tuottajilta keräiltyä täysmaitoa;

2) keinosiemennysalan toimijoilla kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettuja luvanhaltijoita, jotka saavat harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä kotitilalla;

3) keinosiemennysalan palvelukäynneillä sellaisia keinosiementämistä varten tehtyjä työmatkoja, joissa käynnin suorittaja tekee työmatkan keinosiementämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien suorittamiseksi kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle sekä tilanteissa, joissa työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, matkoja, joissa käynnin suorittaja tekee keinosiementämisen suorittamiseksi asunnoltaan työmatkan kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle.

3 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai Aluehallintoviranomaisen hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteen 1 tukialueella.

Lihan kuljetusavustusta voidaan tukivuodelta 2013 maksaa enintään liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan lihan kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2013 myöntää liitteessä 2 mainituilta pohjoisen tuen alueilta vuonna 2012 keräillystä maidosta euroina tuhatta litraa kohti enintään liitteen 2 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan maidon kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

5 §
Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki

Kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi voidaan keinosiemennysalan toimijoille myöntää eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea liitteessä 3 mainituilla pohjoisen tuen alueilla tehdyistä tukivuoden 2013 keinosiemennysalan palvelukäynneistä käyntien lukumäärää kohti enintään 12,0 euroa käyntikertaa kohti.

Jos tuen saajan eräiden kotieläintalouden palvelujen tukena ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen tai muun tuen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista tukea ei makseta ylittävältä osalta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 2013.

Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3–P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 39,41
C3–P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41
C3–P4
Posio 69,07
C4–P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta tukialueeseen P5 kuuluvia osia 69,07
C4–P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (19/2013) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

Liite 2

MAIDON KULJETUSAVUSTUS

Kunta euroa/1000 litraa
Kajaani 7,70
Paltamo 10,05
Ristijärvi 10,38
Sotkamo 9,71
Vaala 6,07
Hyrynsalmi 12,39
Keminmaa 8,04
Kuhmo 12,72
Simo 7,94
Tervola 10,38
Tornio 9,93
Kemijärvi 11,40
Pello 17,91
Pudasjärvi 8,78
Puolanka 12,69
Ranua 9,98
Rovaniemi 13,75
Suomussalmi 16,07
Taivalkoski 10,14
Ylitornio 13,57
Kuusamo 2,14
Posio 6,63
Kittilä 24,78
Kolari 21,06
Pelkosenniemi 16,89
Salla 19,52
Savukoski 28,46
Sodankylä 23,44
Enontekiö 31,81
Inari 37,84
Muonio 26,88
Utsjoki 44,87

Liite 3

ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUKI

Kunta

Enontekiö

Hyrynsalmi

Inari

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.