Seurattu SDK 766/2022 saakka.

30.3.2000/320

Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 67 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §

Siltä osin, kuin 2 momentissa ei toisin säädetä, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, (329/1999), sellaisena kuin se on osaksi laissa 44/2000, tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2000.

Lain 10 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 § ja sen edellä oleva luvun numero ja otsikko, 21 §:n 1–3 momentti, 22 §:n 1–3 momentti, 23 §:n edellä olevan luvun numero ja otsikko, 23 §:n 3 momentti, 25 §:n 2 momentti, 29 §:n 1–3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 36 §:n edellä olevan luvun numero, 41 §:n edellä oleva luvun numero, 65 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 2 ja 3 momentti sekä 67 §:n edellä oleva luvun numero, sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 § sekä sen edellä oleva luvun numero ja otsikko, 25 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, sekä 36, 41 ja 67 §:n edellä oleva luvun numero laissa 44/2000, tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000. Lain 32–34 §, sellaisina kuin niistä on 33 § laissa 44/2000, tulevat voimaan 20 päivänä syyskuuta 2001. Lain 31 §:n 2 momentti, 36–40 §, 65 §:n 3 momentti, 71 §:n 2 momentti ja 72 §, sellaisina kuin niistä ovat 32 ja 36 § osaksi laissa 44/2000, tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana. (13.9.2001/794)

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2000.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.10.2000/842:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

13.9.2001/794:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.