Seurattu SDK 66/2023 saakka.

6.11.1998/804

Verontilitysasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 ja 24 §:n nojalla:

1 §
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet sekä työnantajasuoritusten vähimmäismäärä ennakkoperintävaiheessa (17.12.2009/1129)

Verontilityslain (532/1998) 5 §:n mukaisia veronsaajaryhmien jako-osuuksia ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärää vahvistettaessa ja tarkistettaessa käytetään perusteena viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi otetaan huomioon ansio- ja pääomatulojen sekä vastaavien vähennysten kehitys, veroperusteissa tapahtuneet ja muut asiaan vaikuttavat muutokset. (17.12.2009/1129)

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien perusteena käytetään viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi laskentaperusteena käytetään kunnan asukasluvun ja evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärän muutosta sekä kunnan ja seurakunnan tuloveroprosenttia. (13.12.2007/1219)

2 § (5.1.2017/1)
Yksittäisten kuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet

Yritystoimintaerän laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Kullekin kunnalle toimitetaan kustakin yritystoimintaerän laskentaeräryhmästä enintään 50 suurimman kunnassa toimivan yrityksen verontilityslain 13 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Suomen Kuntaliitto ry:lle toimitetaan vastaavat tiedot.

Metsäerän ja metsävero-osuuden laskentaperusteena käytetään Luonnonvarakeskuksen laskemia verontilityslain 13 §:n 4 momentissa tarkoitetun aluejaottelun mukaisia bruttokantorahatulotietoja. Mainitussa momentissa tarkoitetuilta luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa vuotuista tuottoa.

3 §
Virhetilanteessa takaisin perittävät verot

Verontilityslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun veronsaajalta perittävän määrän eräpäivä on 14 päivän kuluttua perintäilmoituksen päivämäärästä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, voi perittävän määrän maksaa seuraavana pankkipäivänä.

4 § (17.6.2010/573)
Toimivaltainen viranomainen

Verontilityslaissa tarkoitetut tilitykset tekee ja maksattaa Verohallinto.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 1998.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 1998 tehtäviin tilityksiin.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/1978) 5 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin veroihin, joiden tilittämisessä noudatetaan verontilityslailla kumottuja säännöksiä siten kuin verontilityslain 26–31 §:ssä säädetään.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2001/1399:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen vuodelta 2002 tehtäviin tilityksiin sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

21.12.2006/1323:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

13.12.2007/1219:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

17.12.2009/1129:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

17.6.2010/573:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

3.12.2015/1408:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

5.1.2017/1:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.