Seurattu SDK 476/2022 saakka.

8.12.1995/1393

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Arvonlisäverolain (1501/93) säännöksistä poiketen henkilö, jonka työ- ja toimintakyky on alentunut vähintään 70 prosenttia, ei ole verovelvollinen toiminnasta, joka käsittää yksinomaan hänen valmistamiensa tavaroiden tai hänen suorittamiensa tavaraan kohdistuvien työsuoritusten myyntiä, jos hän ei käytä toiminnassaan apulaisina muita kuin aviopuolisoa tai 18 vuotta nuorempia jälkeläisiä ja enintään yhtä muuta henkilöä.

Liiketoiminta, josta tämän lain mukaan ei suoriteta arvonlisäveroa, ei oikeuta arvonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen tai 12 luvussa tarkoitettuun palautukseen.

2 §

Lain 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Verovelvolliseksi hakeutunut merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin hakemuksen tekemisestä lukien. Ne henkilöt, jotka on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen tämän lain voimaan tuloa, voivat hakeutua verovelvollisiksi takautuvasti rekisteriin merkitsemispäivästä lukien.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995–2018. (21.12.2016/1322)

HE 153/95, VaVM 28/95, EV 99/95

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.11.1996/875:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 203/1996, VaVM 33/1996, EV 162/1996

21.11.1997/1029:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 162/1997, VaVM 19/1997, EV 144/1997

23.10.1998/775:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 109/1998, VaVM 30/1998, EV 102/1998

3.12.1999/1112:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 90/1999, VaVM 11/1999, EV 57/1999

1.12.2000/1017:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 164/2000, VaVM 27/2000, EV 146/2000

23.11.2001/1058:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 119/2001, VaVM 17/2001, EV 130/2001

8.11.2002/933:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 126/2002, VaVM 14/2002, EV 138/2002

30.12.2003/1302:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

LA 155/2003, VaVM 38/2003, EV 110/2003

21.12.2004/1162:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 147/2004, LA 124/2004, VaVM 26/2004, EV 171/2004

22.12.2005/1090:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

LA 94/2005, LA 136/2005, VaVM 27/2005, EK 26/2005

22.12.2006/1240:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

LA 153/2006, VaVM 35/2006, EK 40/2006

28.12.2007/1494:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

LA 118/2007, VaVM 20/2007, EK 22/2007

6.11.2009/835:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

LA 54/2009, VaVM 18/2009, EK 22/2009

10.12.2010/1086:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

LA 79/2010, VaVM 42/2010, EK 27/2010

28.12.2012/985:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

LA 80/2012, VaVM 32/2012, EK 33/2012

12.12.2014/1084:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

LA 47/2014, VaVM 28/2014, EK 39/2014

21.12.2016/1322:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

LA 67/2016, VaVM 27/2016, EK 27/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.