Seurattu SDK 272/2021 saakka.

31.8.1978/693

Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687/78) 15 §;n nojalla:

1 § (22.11.2001/1084)

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä suurena, jos omaisuuden käypä arvo ylittää 5 000 000 euroa.

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä vähäisenä, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 1 700 000 euroa.

2 §

Omaisuuden 1 §:ssä tarkoitettua arvoa määrättäessä on otettava huomioon kaikki kiinteistöt ja alueet, joiden luovuttaminen tai vuokraaminen perustuu samaan luovutuskirjaan tai vuokrasopimukseen taikka muutoin samaksi katsottavaan sopimukseen.

3 § (2.9.1988/787)

Ennen valtion maaomaisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on haettava opetusministeriön lausunto, jos omaisuudella saattaa olla erittäin huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta. Vastaava lausunto omaisuuden merkityksestä luonnonsuojelun kannalta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriöltä.

Ennen valtion maaomaisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on hankittava ympäristöministeriön lausunto, jos omaisuudella saattaa olla erittäin huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun taikka kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta. Vastaava lausunto omaisuuden merkityksestä luonnonsuojelun kannalta on pyydettävä ympäristöministeriöltä.

4 § (3.2.1995/160)

Valtion kiinteistövarallisuutta luovutettaessa ja vuokrattaessa on lisäksi noudatettava, mitä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetussa asetuksessa (159/95) säädetään.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.10.1981/701:
11.10.1985/794:
2.9.1988/787:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

3.2.1995/160:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

22.11.2001/1084:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.