Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.12.1973/947

Asetus grillihiilien sytytysnesteistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 1 ja 18 §:n nojalla:

1 §

Grillihiilien tai muiden vastaavien polttoaineiden sytytysnesteeksi saa valmistaa ja sellaisena sytytysnesteenä pitää kaupan vain palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli + 55°C.

2 §

Sytytysnestepakkaukseen on merkittävä selvästi teksti ''Varoitus! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti – Varning! Denna vätska kan blossa upp, om den hälles på het grill eller glödande kol''.

3 §

Tämän asetuksen noudattamista valvovat kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen määräämä tarkastuslaitos sekä lisäksi palo- ja poliisiviranomaiset.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi myös erityisistä syistä myöntää poikkeuksia asetuksen säännöksistä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1974, kuitenkin siten, että edellä tarkoitettuja sytytysnesteitä saa muu kuin niiden valmistaja, pakkaaja tai maahantuoja myydä 31 päivään joulukuuta 1974 saakka, vaikka valmisteet eivät täytä tämän asetuksen määräyksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.