15.05.2018 5/2018

Kollektivavtal för båtbyggnadsindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 5/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Båtindustrins Arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.05.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 04.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 5/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11945

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för båtbyggnadsindustrin
Undertecknat 10.2.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Båtindustrins Arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för båtbyggnadsindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställningsförhållanden mellan medlemsfirmor i båtbyggnadsbranschen som hör till Båtindustrins Arbetsgivare rf och alla deras arbetstagare.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Båtindustrins Arbetsgivare rf har anmält att cirka 207 arbetstagare som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde är anställda vid förbundets medlemsföretag.

Industrifacket rf har anmält att cirka 513 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt uppgifterna om antalet arbetstagare i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för 2015 kan man konstatera att cirka 1 351 anställda arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Annat kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Inom branschen för byggande av fritidsbåtar har även ingåtts ett kollektivavtal för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin, som har fastställts som allmänt bindande 15.5.2018. Arbetsgivarpart i kollektivavtalet är Kemiindustrin rf och arbetstagarpart Industrifacket rf. Arbetsdomstolen ansåg i sitt avgörande TT:2011-70 att kollektivavtalens tillämpningsområden är överlappande.

SLUTSATS

För det tillämpningsområde som gäller kollektivavtalet för båtbyggnadsindustrin har även ingåtts kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin, som är allmänt bindande. Kollektivavtalet för plastproduktindustrin och kemiproduktindustrin har ett mer omfattande tillämpningsområde och med tanke på antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet har avtalet en större betydelse för säkerställandet av anställningsförhållandenas minimivillkor. Kollektivavtalet för båtbyggnadsindustrin som ingåtts mellan Båtindustrins Arbetsgivare och Industrifacket kan inte anses vara representativt för tillämpningsområdet på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för båtbyggnadsindustrin mellan Båtindustrins Arbetsgivare rf och Industrifacket rf inte är representativt för tillämpningsområdet på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

IKRAFTTRÄDANDE AV BESLUTET

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.